Fragment plakatu konkursu "Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy". Dwie dziewczynki rysują kredkami po kartce papieru położonej na podłodze.

Konkurs plastyczny dla dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”

Wystartowała dwunasta edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”, który jest organizowany przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS).

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych w następujących kategoriach wiekowych:

  • I grupa – klasy 0 – III szkoły podstawowej,
  • II grupa – klasy IV – VIII szkoły podstawowej.

Konkurs polega na wykonaniu pracy plastycznej w formacie A-3 obrazującej upowszechniane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego sposoby zapobiegania upadkom podczas pracy i przebywania w gospodarstwie rolnym. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę, która powinna trafić do jednostki terenowej KRUS.

Dzieci są zgłaszane do konkursu przez szkołę, do której uczęszczają, za zgodą rodziców. Konkurs przebiega w co najmniej dwóch etapach:

  • wojewódzkim,
  • centralnym.

Termin nadsyłania prac konkursowych do oddziałów regionalnych KRUS upływa 1 kwietnia 2022 roku (decyduje data wpływu prac do właściwego oddziału). Natomiast etap wojewódzki będzie zakończony do 29 kwietnia 2022 roku. Ogłoszenie wyników nastąpi przed zakończeniem roku szkolnego 2021/2022. Laureaci konkursu zostaną uhonorowani nagrodami rzeczowymi.

Konkurs przebiega pod Honorowym Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka, a współorganizatorami są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W konkursie nie mogą brać udziału osoby, które zostały laureatami szczebla centralnego poprzednich edycji.

Plakat konkursu "Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy". Troje dzieci rysuje kredkami po kartce papieru położonej na podłodze. Na górze plakatu jest logo KRUS, a na dole loga pozostałych partnerów.

Szczegółowe informacje na temat konkursu, wraz z regulaminem i niezbędnymi dokumentami, znajdują się na stronie internetowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.