Grafika ilustracyjna do konkursu Innowacyjny Farmer 2023.

Konkurs na innowacyjne gospodarstwo – zgłoszenia do 31 marca

Grupa Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości oraz PTWP-Online, wydawca miesięcznika „Farmer”, portalu farmer.pl i serwisu bezpluga.pl zaprasza rolników do udziału w drugiej edycji konkursu „Innowacyjny Farmer 2023”.

Konkurs „Innowacyjny Farmer 2023” ma na celu popularyzację innowacyjnych technologii oraz praktyk rolniczych, które pozwalają na zwiększenie efektywności produkcji rolnej, jej optymalizację, poprawę dobrostanu zwierząt lub zmniejszenie negatywnego oddziaływania produkcji rolnej na klimat i środowisko.

Do Konkursu mogą zgłosić się rolnicy indywidualni prowadzący lub współprowadzący gospodarstwo rolne na terenie Polski.

Rolnicy mogą być też nominowani do udziału w Konkursie przez organizacje branżowe, jednostki administracyjne, związki zawodowe rolników, firmy prywatne z sektora rolnego i rolno-spożywczego.

Kryteria udziału

Gospodarstwa i prowadzona w nich działalność powinny odznaczać się szczególnymi walorami, zgodnie z poniższymi wyróżnikami innowacyjności:

 • innowacyjność celu – identyfikacja nowych i obiecujących podejść do rozwiązania danego problemu,
 • innowacyjność procesu – innowacyjność ukierunkowana na proces; rozwój nowych metod, narzędzi, nowego podejścia i udoskonalenie już istniejącego; rozwój systemu odpowiadającego na potrzeby i problemy rynku; społeczny wymiar innowacji,
 • innowacyjność stosowanych produktów i technologii – cechy produktu, oryginalne rozwiązania, zastosowania produktu, użyteczność; dostarczanie korzyści dla prowadzonej działalności pod względem ekonomicznym, środowiskowym, klimatycznym czy też dobrostanu zwierząt.

Do Konkursu powinna być wskazana w Formularzu zgłoszeniowym minimum jedna z wymienionych cech innowacyjności.

Kategorie konkursowe

Produkcja roślinna:

 • nowatorskie rozwiązania agrotechniczne stosowane w produkcji roślinnej,
 • praktyki i technologie podnoszące plon i jakość produkowanego surowca,
 • praktyki i technologie obniżające koszty produkcji roślinnej,
 • praktyki i technologie promujące zasady rolnictwa zrównoważonego,
 • wykorzystanie niestandardowych metod ochrony, produkcji lub nawożenia,
 • system produkcji zgodny z naturą (rolnictwo ekologiczne i regeneratywne) oraz nowatorskie rozwiązania w zakresie tego typu produkcji,
 • wykorzystanie innowacji cyfrowych w prowadzeniu produkcji roślinnej podnoszące jej efektywność.

Produkcja zwierzęca:

 • nowatorskie rozwiązania techniczne stosowane w chowie,
 • wykorzystanie niestandardowych komponentów paszowych i innowacyjnych systemów żywienia,
 • niestandardowe, podwyższone podejście do dobrostanu zwierząt i ochrony środowiska,
 • wykorzystanie mało popularnych genetyk czy gatunków zwierząt,
 • przetwórstwo mięsa/mleka na poziomie gospodarstwa, skracanie łańcucha dostaw,
 • ograniczenie zużycia antybiotyków, chów bez użycia komponentów transgenicznych, chów ekologiczny,
 • dążenie do skrócenia łańcucha produkcji,
 • dążenie do zmniejszenia śladu węglowego z prowadzonej działalności.

Technologie:

 • nowatorskie rozwiązania techniczne stosowane w gospodarstwie rolnym (maszyny rolnicze, urządzenia i systemy do zarządzania gospodarstwem, monitorowania upraw, pogody, predykcji zdarzeń i tym podobne),
 • maszyny, sprzęt i technologie podnoszące wydajność, jakość i komfort pracy,
 • maszyny, sprzęt i technologie obniżające koszty produkcji,
 • maszyny, sprzęt i technologie zmniejszające oddziaływanie na klimat i środowisko,
 • maszyny, sprzęt i technologie zmniejszające zużycie środków do produkcji rolnej,
 • nowatorskie technologie pozyskiwania energii w gospodarstwie,
 • narzędzia i technologie prowadzące do zmniejszenia śladu węglowego z prowadzonej produkcji rolnej.

Zgłoszenia i etapy

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • charakterystykę gospodarstwa (maksymalnie 1500 znaków ze spacjami), uwzględniającą minimum jedną cechę innowacyjności: innowacyjność celu, innowacyjność procesu lub innowacyjność stosowanych produktów i technologii;
 • wypełnioną ankietę (dostępna pod linkiem);
 • zdjęcie gospodarstwa w dobrej rozdzielczości (minimum 1 megabajt/ 1200x800 pikseli), z oznaczeniem jego autora.

Konkurs trwa od 20 lutego 2023 roku do 8 października 2023 roku.

1. ETAP – zgłoszenia do Konkursu: 20 lutego 2023 roku – 31 marca 2023 roku.

2. ETAP – wizytacja gospodarstw zgłoszonych do Konkursu: 17 kwietnia 2023 roku – 8 października 2023 roku.

Ocenę gospodarstw i prowadzonych w nich działań, praktyk i stosowanych technologii przeprowadzi Kapituła Konkursu powołana przez redakcję portali farmer.pl, bezpluga.pl i miesięcznika „Farmer”, składająca się ze specjalistów z zakresu danych kategorii oraz z przedstawicieli redakcji.

Oficjalne ogłoszenie wyników odbędzie się 14 listopada 2023 roku podczas uroczystej gali towarzyszącej konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie. Laureaci Konkursu zostaną wyróżnieni tytułem Innowacyjny Farmer 2023 oraz nagrodami ufundowanymi przez Partnera głównego Konkursu firmę Syngenta (vouchery do e-sklepu Syngenty i produkty Amistar® Gold Max) i partnera Konkursu firmę Agrosimex.

Regulamin Konkursu znajduje się pod linkiem.