W pomieszczeniu znajduje się kilkanaście osób. W pierwszym rzędzie siedzą kobiet z Koła Gospodyń Wiejskich. Jedna z nich trzyma pamiątkową tabliczkę. Na stole znajdują się kosze z prezentami.

Obchody jubileuszów w gminie Brudzew

W dniu 7 marca 2022 roku odbyło się walne zebranie sprawozdawczo–wyborcze Gminnej Rady Kół Gospodyń Wiejskich w gminie Brudzew. Wydarzenie połączone było z obchodami 15-lecia działalności Gminnej Rady Kół Gospodyń Wiejskich oraz 12-lecia zespołu Razem.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele samorządu z terenu gminy Brudzew, instytucji rolniczych, panie związane z Kołami Gospodyń Wiejskich, przedstawiciele instytucji kulturalnych oraz członkowie zespołu Razem.

Listy gratulacyjne i kwiaty były wyrazem wdzięczności za trud i wysiłek, jaki Panie wkładają w krzewienie kultury na obszarach wiejskich. Bez ich zaangażowania nie mogłoby się odbyć wiele imprez kulturalnych.

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu od początku wspiera funkcjonowanie Gminnej Rady Kół Gospodyń Wiejskich. Dzięki współpracy możliwa była realizacja wielu konkursów, spotkań i wyjazdów. W związku z tym Dyrektor WODR, Jacek Sommerfeld przesłał list gratulacyjny i podziękowania za dotychczasową owocną współpracę.

List gratulacyjny od dyrektora WODR, Jacka Sommerfelda. Obok leży bukiet kwiatów.

Oprócz podsumowania działalności członkiń Kół Gospodyń Wiejskich przedstawiono plany na najbliższy czas oraz omówiono to, co do tej pory udało się osiągnąć.

Karolina Lewandowska