Stoisko dekoracyjne wykonane przez Koło Gospodyń Wiejskich. Na środku siedzi kukła ubrana w męską odzież, wokół niej poukładane są warzywa oraz rośliny.

Koła Gospodyń Wiejskich w powiecie wągrowieckim

Idea formalnych stowarzyszeń zrzeszających miejscowe kobiety pojawiła się już w XIX wieku. Przez lata organizacje te zmieniały swoje nazwy, a obecnie funkcjonują pod szyldem Kół Gospodyń Wiejskich. W ramach działalności organizują wiele zabaw i atrakcji dla lokalnej społeczności, ale też angażują się charytatywnie i wspierają potrzebujących. W powiecie wągrowieckim funkcjonuje trzydzieści zarejestrowanych Kół, które znajdują się w każdej gminie.

Powiat wągrowiecki położony jest w północno-wschodniej części województwa wielkopolskiego i liczy 70 233 mieszkańców (dane z Głównego Urzędu Statystycznego z 2020 roku). Ponad połowę populacji stanowi płeć żeńska, z czego część tworzy łącznie trzydzieści Kół Gospodyń Wiejskich, oficjalnie zarejestrowanych w krajowym systemie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Korzenie sięgające XIX wieku

Początkiem dzisiejszych Kół Gospodyń Wiejskich były tak zwane Towarzystwa Gospodyń, których doszukiwać się można od powstania Kółek Rolniczych. Pierwsze Towarzystwo Gospodyń zostało stworzone już w 1862 roku. Ponad sto lat później, w 1966 roku, powstało pierwsze zrzeszenie pań w Piasecznie koło Gniewna (województwo pomorskie). Z kolei w Wielkopolsce pierwsze stowarzyszenie o nazwie Koło Włościanek zostało założone 17 marca 1907 roku w Żegocinie koło Pleszewa.

Głównym zadaniem towarzystw i kół była ochrona polskich rodzin przed wynarodowieniem oraz ochrona polskości poprzez zachowanie mowy polskiej i religii katolickiej. W ramach swojej działalności panie organizowały kilkudniowe kursy, między innymi żywieniowe, hodowli inwentarza, ogrodnictwa, sadownictwa czy robót ręcznych.

Dumą każdej z członkiń były przepiękne ogrody. Dla społeczności wiejskiej panie organizowały wiele imprez kulturalnych oraz rozrywkowych, takich jak zabawy taneczne, wieczornice, dożynki i przedstawienia amatorskie.

Formalne organizacje

Dnia 9 listopada 2018 roku weszła w życie ustawa o Kołach Gospodyń Wiejskich, która zachęcała gospodynie z terenów rolniczych do dobrowolnego zrzeszania się i tworzenia organizacji niezależnych od instytucji terytorialnych czy samorządowych. Obecnie utworzone koła, składające się z Zarządu lub z Komitetu Założycielskiego muszą złożyć wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, który prowadzony jest przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Taki wniosek zawiera:
a) nazwę Koła,
b) siedzibę oraz adres Koła,
c) dane osób uprawnionych do reprezentowania Koła oraz ich podpisy,
d) oświadczenie o przyjęciu wzorcowego statutu lub przyjęcie swojego Statutu,
e) załącznik do wniosku z listą członków Koła, ich danymi oraz podpisami (minimum 10 osób wymagane do rejestracji).

Zarejestrowane stowarzyszenia uzyskują osobowość prawną, dzięki czemu mają możliwość prowadzenia działalności gospodarczej oraz otrzymywania dotacji.

Jesienny stragan Koła Gospodyń Wiejskich Mokronosy. Znajdują się na nim dynie, wrzosy, jabłka i słoneczniki.

Pierwsze Koła w powiecie wągrowieckim zostały zarejestrowane w 2018 roku. Były to: Koło Gospodyń Wiejskich w Mokronosach „Stokrotki”, Koło Gospodyń Wiejskich w Damasławku „Damasławianki”, Koło Gospodyń Wiejskich w Srebrnej Górze, Koło Gospodyń Wiejskich w Kobylcu, Koło Gospodyń Wiejskich Ludwikowo oraz Koło Gospodyń Wiejskich Żelice.

Później dołączyło kolejnych osiemnaście organizacji: Koło Gospodyń Wiejskich „Gosposie” w Dąbrowie, Koło Gospodyń Wiejskich w Turzy „Turzynianki”, Koło Gospodyń Wiejskich w Piotrkowicach „Piotrkowiczanki”, Koło Gospodyń Wiejskich Starężyn, Koło Gospodyń Wiejskich Konary, Koło Gospodyń Wiejskich Miłosławice, Koło Gospodyń Wiejskich w Popowie Kościelnym, Koło Gospodyń Wiejskich Podlesie Wysokie, Koło Gospodyń Wiejskich w Kłodzinie, Koło Gospodyń Wiejskich w Nieświastowicach, Koło Gospodyń Wiejskich w Lechlinie, Koło Gospodyń Wiejskich Stołężyn - Wspólna Sprawa, Koło Gospodyń Wiejskich w Aleksandrowie, Koło Gospodyń Wiejskich w Wiatrowie, Koło Gospodyń Wiejskich w Runowie, Koło Gospodyń Wiejskich Wiatrowiec, Koło Gospodyń Wiejskich w Werkowie oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Czekanowie.

Z kolei najmłodsze Koła zostały zarejestrowane w 2021 roku: Koło Gospodyń Wiejskich w Potulicach, Koło Gospodyń Wiejskich Bracholin, Koło Gospodyń Wiejskich w Grylewie, Koło Gospodyń Wiejskich w Brzeźnie Starym, Koło Gospodyń Wiejskich Perły w Smuszewie oraz Koło Gospodyń Wiejskich Stępuchowo.

Działalność Kół Gospodyń Wiejskich w powiecie wągrowieckim

Koła Gospodyń Wiejskich organizują szereg atrakcji na rzecz mieszkańców wsi, starając się rozwijać lokalną kulturę. Wspierają rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich poprzez aktywizację społeczności, a także planują różne inicjatywy angażujące dorosłych oraz dzieci. Dla przykładu, panie z Koła Gospodyń Wiejskich Stołężyn – Wspólna Sprawa (gmina Wapno) od 6 lat organizują Bieg Trzech Króli. Natomiast panie z Kłodzina (gmina Mieścisko) przygotowują różnego rodzaju rajdy rowerowe.

Koła Gospodyń Wiejskich z powiatu wągrowieckiego włączają się również w szereg różnych akcji charytatywnych na rzecz dzieci z Kliniki Pediatrii Onkologii i Hematologii bydgoskiego Szpitala Uniwersyteckiego im. Jurasza. W ramach wsparcia odbyły się już między innymi zbiórki na artykuły spożywcze oraz odzież. Panie organizują również festyny i zabawy na Dzień Dziecka, na które zapraszane są całe rodziny.

Biała tablica z rozpisanym rymowanym menu, które zachęca do próbowania karkówki oraz losowania wróżb dożynkowych.

Tył samochodu dostawczego, na którym wisi baner z napisem "KGW Kłodzin rajd rowerowy". Na dachu pojazdu jest kilkanaście balonów.

W czasie pandemii koronawirusa panie zainicjowały także akcję szycia maseczek dla mieszkańców swojej wsi i domów pomocy społecznej, oczywiście z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Z kolei na święta Bożego Narodzenia organizują spotkania wigilijne, podczas których śpiewane są kolędy.

Przy okazji dożynek oraz innych lokanych wystaw, na przykład targów Michałowskich organizowanych raz w roku w Mieścisku (odpust w miejscowym kościele parafialnym pod wezwaniem świętego Michała Archanioła), mają możliwość zaprezentowania swoich kulinarnych wypieków. Menu przygotowane przez Koło Gospodyń Wiejskich Perły w Smuszewie (gmina Damasławek) podczas dożynek powiatowych w Niemczynie w 2021 roku zachęcało do skosztowania pysznej karkówki i wylosowania wróżby dożynkowej. Dzięki temu panie mogły pozyskać pieniądze na dalsze prowadzenie działalności.

Prężnie działające Koła Gospodyń Wiejskich z powiatu wągrowieckiego aktywizują mieszkańców wsi do wspólnych zabaw oraz wyjazdów. Tym samym dają przykład pozostałym Kołom, które nie są zarejestrowane w Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w jaki sposób wykorzystać dotację pozyskaną na swoją działalność.