Z oddali widać kościół z dwiema wieżyczkami. Prowadzi do niego ścieżka, po obu jej stronach jest murek, a za nim drzewa.

Gmina Kazimierz Biskupi zabytkami stoi

Kazimierz Biskupi jest gminą leżącą w województwie wielkopolskim. To niewątpliwie piękny rejon, który charakteryzuje się wyjątkowymi walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi. Znajduję się na jej terenie wiele zabytków architektury sakralnej, bogate dziedzictwo kulturalne jak i historyczne.

Gmina leży w środkowowschodniej części Wielkopolski. Należy do powiatu konińskiego, leży nad rzeką Strugą Biskupią. Kazimierz Odnowiciel uznawany jest za założyciela Kazimierza Biskupiego. Ciekawostką jest fakt, że w gminie, jako jedynej w Polsce, znajduje się wyższa uczelnia – Wyższe Seminarium Duchowe Misjonarzy Świętej Rodziny. Niewątpliwie atutem tej gminy jest bardzo dobre położenie komunikacyjne. Na jej terenie można zwiedzić wiele zabytków. Wśród nich znajduje się kościół i klasztor kamedułów w Bieniszewie, pobernardyński gotycki kościół klasztorny, eklektyczny pałac we wsi Posada, a także kościół świętego Izaaka.

Zabytki w Kazimierzu Biskupim

Późnobarokowy kościół i klasztor kamedułów w Bieniszewie został zbudowany na zlecenie Wojciecha Kadziłowskiego przez architekta Pempeo Ferrari. Miało to miejsce w latach 1747-1781 na Sowiej Górze. W czasie drugiej wojny światowej wystrój we wnętrzu został niestety zniszczony, jednak odrestaurowano go. Odbudowa miała miejsce w latach 1952-1955. Kameduli są Kongregacją Pustelników. Żyją według bardzo surowych zasad. Są one oparte na Regule świętego Benedykta i Konstytucjach Zgromadzenia Pustelników żyjących Kamedułów Góry Koronnej. Unikają świata zewnętrznego, nie korzystają z mediów. Przestrzegają ścisłego postu. Zakonnicy przebywają w oddzielnych domkach, zwanych celami. Spotykają się tylko na wspólne posiłki i liturgię. Starają się nie rozmawiać, są wyciszeni. Ich dzień zaczyna się o 3:45 wspólną modlitwą brewiarzową. Mnisi noszą długie brody i golą głowy. Ciekawostką jest to, że wstęp do klasztoru mają tylko mężczyźni. Ma to miejsce codziennie przez cały rok w czasie otwarcia furty. Kobiety mają wstęp do klasztoru przez 3 dni w roku, to jest w niedzielę Zesłania Ducha Świętego, 2 lipca oraz 8 września.

Następnym urokliwym i wartym zwiedzenia miejscem w gminie Kazimierz Biskupi jest eklektyczny pałac we wsi Posada. Pochodzi on z drugiej połowy 19. wieku. W dalekiej przeszłości należał do rodziny Wierusz–Kowalskich. W latach 1899 – 1951 mieszkał tam Karol Wierusz–Kowalski (artysta i malarz). Po drugiej wojnie światowej pałac został oddany pod budynek mieszkalny dla kilku rodzin. Trwało to do 1980 roku, później popadł w ruinę. W następnych latach został odnowiony i wyremontowany. Stał się siedzibą konińskiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu. Pałac ten posiada wystrój neogotycki. Budynek postawiony jest na planie prostokąta, piętrowy, a na narożnikach zbudowane są wieżyczki. Posiada reprezentatywny ganek, na którym widnieje taras widokowy.

Z oddali widać pałac o prostokątnym kształcie. Prowadzi do niego ścieżka, wokół której rośnie trawa, żywopłot i drzewa.

Kolejnym niezwykłym zabytkiem gminy jest pobernardyński gotycki kościół klasztorny. Wybudowany został w latach 1513-1521 z fundacji Jana Lubrańskiego i jego brata Mikołaja, właściciela miasta. Jest budową jednonawową z zamkniętym trójbocznie prezbiterium. Nawę i prezbiterium pokrywają sklepienia krzyżowe. W latach 70-tych miała miejsce renowacja wnętrza, która nadała świątyni nowoczesny wystrój. Z dawnego wyposażenia pozostały jedynie rzeźby świętej Jadwigi i świętego Mikołaja oraz nagrobek Stanisława Russockiego. W witrynach znajdują się odrestaurowane figury z barokowego wyposażenia kościoła. Na belce tęczowej widnieje figura ukrzyżowanego Chrystusa. Bernardyni przebywali w tym klasztorze do 1864 roku. W obecnym czasie mieści się w nim Wyższe Seminarium Duchowne MSF, a także Muzeum Misyjne imienia Ojca Bertiera.

Warty uwagi jest także drewniany kościół świętego Izaaka na cmentarzu parafialnym. Został zbudowany w drugiej połowie 17. wieku. To przykład kościoła sytuowanego, z apsydą oraz prezbiterium od wschodniej strony. Jest szalowany od zewnątrz, konstrukcji węgłowej. Na końcu wejścia głównego znajduje się drewniana wieża z sygnaturką od strony zachodniej. Natomiast od strony południowej znajduje się kruchta. Została dobudowana z początkiem 20. wieku. Wieża oraz sygnaturka pokryta została „rybią łuską”. Gruntowna konserwacja wnętrza kościoła miała miejsce w latach 2004–2008. Odremontowany został późnobarokowy ołtarz główny, a także dwa rokokowe ołtarze boczne. Za ołtarzem głównym znajduje się mała zakrystia. Nad nią jest mały kolatorki balkon.

Gmina Kazimierz Biskupi jest bogata w liczne zabytki oraz ciekawe miejsca. Poprzez umiejscowienie w centrum powiatu konińskiego jest bardzo atrakcyjną gminą do zwiedzania. To prawdziwie urokliwy zakątek naszego kraju.

Tomasz Olejnicki