Słoneczny dzień. W lesie, między drzewami, jest wypełniony wodą kanał melioracyjny.

Ochrona i kształtowanie zasobów wodnych na terenach wiejskich

W ostatnich latach na terenie Polski obserwujemy powtarzające się okresy suszy. Niestety niewielka ilość opadów przyczynia się do spadku stanów wód w rzekach. Konsekwencją takiej sytuacji jest obniżenie zwierciadeł wód podziemnych. Wielkopolska stała się regionem o dużym deficycie wody, dlatego niezbędnym staje się retencjonowanie wody. Publikacja pokazuje, jak duże znaczenie ma właściwe zarządzanie obiektami drenarskimi i odpowiednie przygotowywanie ziemi pod uprawę.

Autorzy:

  • doktor Michał Napierała, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  • doktor habilitowany Tomasz Piechota, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  • doktor Eliza Lubiatowska-Krysiak, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego (WODR) w Poznaniu ​​
  • Justyna Głowacka, WODR w Poznaniu

Do pobrania: Ochrona i kształtowanie zasobów wodnych na terenach wiejskich (pli pdf - 1,77 megabajta)