Na białym tle widnieją cztery logotypy: Unii Europejskiej, Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. ​
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja realizowana przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu współfinasowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W centralnej części zdjęcia widać betonowy okrągły zbiornik. Obok niego stoi traktor z dołączoną cysterną.

Biogazownie rolnicze – do czego służą i czy warto je posiadać?

Jaką rolę odgrywają biogazownie rolnicze i czy warto je posiadać w swoim gospodarstwie? Na te pytania szukaliśmy odpowiedzi w kolejnym odcinku programu „Poza Miastem”, który powstał z inicjatywy Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, we współpracy z telewizją TVP3 Poznań.

Aby poznać wszelkie najważniejsze aspekty posiadania biogazowni udaliśmy się do gospodarstwa Karola Janasa, który na co dzień zajmuje się uprawą pomidorów, a do tego postanowił wybudować własną biogazownię.

Tył cysterny dostarczającej gaz. Przed nią stoi właściciel gospodarstwa, Karol Janas. W tle znajduje się jego biogazownia.

Wnętrze szklarni. Pan Karol Janas udziela wywiadu. Przed nim stoi mężczyzna, który trzyma mikrofon na wysięgniku, obok jest reporterka z listą pytań. Za nimi stoi operator kamery, który nagrywa wypowiedź.

Oprócz tego zawitaliśmy również do biogazowni, która znajduje się na terenie Rolno-Sadowniczego Gospodarstwa Doświadczalnego w Przybrodzie.

Audycje są realizowane jako operacja w Planie operacyjnym KSOW na lata 2020-2021 w zakresie SIR (Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich) pod nazwą „Poza miastem – doradztwo i praktyka rolnicza”.

Odcinek jest dostępny na stronie internetowej TVP3 Poznań.