Na białym tle widnieją dwa logotypy: Unii Europejskiej i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Projekt jest realizowany dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja pod tytułem:
„Dywersyfikacja źródeł białka na cele paszowe w oparciu o hodowle owadów w gospodarstwach rolnych nastawionych na produkcje ekologiczną”
mająca na celu wdrożenie innowacji, ekologicznej technologii produkcji owadów w systemie kontenerowym dzięki czemu gospodarstwo zyska dostęp do taniego, ekologicznego i efektywnego materiału paszowego współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Słoneczny dzień. Biały kontener, w którym hodowane są larwy, stoi na podwyższeniu. W tle widać drzewa.

Wizyta w firmie HiProMine – lidera grupy operacyjnej AgroInsect

W lipcu spotkaliśmy się w Robakowie w siedzibie firmy HiProMine z doktorem Krzysztofem Dudkiem – kierownikiem projektu pod nazwą „Dywersyfikacja źródeł białka na cele paszowe w oparciu o hodowlę owadów w gospodarstwach rolnych nastawionych na produkcję ekologiczną”. Projekt był finansowany z programu „Współpraca” i został już zrealizowany.

Dzięki zastosowaniu rozwiązań opracowanych w projekcie rolnicy będą mieli dostęp do nowego źródła wysokowartościowego białka, które może być wykorzystane jako materiał paszowy w żywieniu zwierząt. To jednak nie wszystko. Oprócz otrzymania świetnego materiału paszowego, projekt pozwoli rolnikom także na biorecykling odpadów roślinnych powstających w gospodarstwie. W konsekwencji rolnik otrzyma wartościowy materiał paszowy, a także jako wartość dodaną nawóz organiczny. Larwy owadów będą mogły być wykorzystane do skarmiania drobiu, a w przyszłości także innych zwierząt.

Rezultatem zakończonego projektu jest innowacyjna technologia produkcji owadów odbywająca się bezpośrednio w gospodarstwie. Produkcja jest prowadzona w mobilnym, zautomatyzowanym kontenerze.

Projekt może przyczynić się do zmiany mentalności rolników, którzy będą mogli przekonać się o korzyściach zarówno ekonomicznych, jak i pozamaterialnych stosowania niskoemisyjnych technologii i prowadzenia ekologicznego chowu zwierząt.

Podczas wizyty w firmie HiProMine mogliśmy zobaczyć nową linię produkcyjną. Produkcja owadów daje szeroki wachlarz możliwości ich zastosowania. Wiemy, że produkcja owadów jest w pełni ekologiczna: nie jest wykorzystywana woda, nie są wytwarzane odpady. Dodatkowo powstaje wartościowy nawóz organiczny dla roślin. Żywe larwy są doskonałym pokarmem dla drobiu.

Zapraszamy na stronę internetową projektu AgroInsect.