Zdjęcie ilustracyjne. Na drewnianych deskach leży pusty notatnik z długopisem położonym na środku.

Nabór wniosków w ramach krótkich łańcuchów żywności od 29 marca 2021 roku

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła nabór wniosków na realizację operacji w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, których przedmiotem jest tworzenie krótkich łańcuchów dostaw żywności. Wnioski można składać od 29 marca do 12 maja 2021 roku.

Formularz wniosku o przyznanie płatności wraz z załącznikami do wniosku oraz instrukcją wypełniania wniosku są dostępne na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.