Słoneczny dzień. Na zdjęciu widoczne jest stoisko firmy HiProMine podczas Krajowych Dni Pola. Kobieta w młodym wieku stoi obok rollupu. Na stoisku jest dużo kwiatów.

Innowacje na Krajowych Dniach Pola w Minikowie

W czerwcu podczas Krajowych Dni Pola w Minikowie w części poświęconej innowacjom w rolnictwie grupa AgroInsect mogła przedstawić wszystkie zalety wynikające z nowej technologii opartej o kontenerowy systemu tuczu.

Kontenerowy system tuczu to: produkcja owadów bezpośrednio w gospodarstwie, wykorzystywanie własnych odpadów zielonych jako paszy, całoroczny uzysk żywych larw będących doskonałym pokarmem dla drobiu, dodatkowo powstaje wartościowy nawóz organiczny dla roślin.

Białko z owadów posiada wysoki wskaźnik strawności. Nadto posiada działanie przeciwbakteryjne, a wysoka wartość tłuszczu, w tym kwasu laurynowego, zawiera czynnik przeciwzapalny.

Produkcja owadów wyróżnia się niską emisją dwutlenku węgla oraz brakiem wykorzystania wody. Technologia ta zapewnia bioutylizację organicznych surowców ubocznych.

Zapraszamy na stronę internetową projektu AgroInsect.