Na białym tle widnieją dwa logotypy: Unii Europejskiej i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Projekt jest realizowany dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja pod tytułem:
„Dywersyfikacja źródeł białka na cele paszowe w oparciu o hodowle owadów w gospodarstwach rolnych nastawionych na produkcje ekologiczną”
mająca na celu wdrożenie innowacji, ekologicznej technologii produkcji owadów w systemie kontenerowym dzięki czemu gospodarstwo zyska dostęp do taniego, ekologicznego i efektywnego materiału paszowego współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wnętrze pomieszczenia. Na tacy stoi sześć niewielkich, przezroczystych słoików, w których są produkty produkowane przez HiProMine.

AgroInsect - pozyskanie białka z alternatywnych źródeł

W styczniu 2019 roku Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu i HiProMine rozpoczął współpracę partnerską w ramach konsorcjum jako grupa operacyjna Agroinsect. To właśnie grupa Agroinsect zajęła się trudnym tematem pozyskania białka z alternatywnych źródeł.

Grupa w grudniu 2019 roku podpisała umowę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na dofinansowanie projektu „Dywersyfikacja źródeł białka na cele paszowe w oparciu o hodowlę owadów w gospodarstwach rolnych nastawionych na produkcję ekologiczną” ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ciągu roku lider grupy Agroinsect – HiProMine – opracował technologię i urządzenie, które umożliwia rolnikom rozszerzenie możliwości pozyskania źródeł białka w gospodarstwie.

W tym projekcie Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu odpowiada za upowszechnianie informacji na temat projektu. Jako podmiot świadczący usługi doradcze WODR jest ogniwem łączącym innowacje z gospodarstwem.

Dzięki zastosowaniu rozwiązań opracowanych w projekcie rolnicy uzyskają dostęp do nowego źródła wysokowartościowego białka, które będą mogli wykorzystać jako materiał paszowy w żywieniu zwierząt.

Słoneczny dzień. Wielki biały kontener stoi na podwyższeniu nad ziemią. W tle widać drzewa i trawnik.

Oprócz otrzymania świetnego materiału paszowego, projekt pozwoli rolnikom także na biorecykling odpadów roślinnych powstających w gospodarstwie. Wykorzystując tę technologię rolnik staje się samowystarczalny. Ma dostęp do doskonałego pokarm dla drobiu, jakim są larwy, nawozu dla roślin. Należy zauważyć, że do produkcji larw nie jest zużywana woda a jedynie odpady roślinne.

Dzięki takim rozwiązaniom WODR staje się pionierem w propagowaniu innowacyjnych rozwiązań zmieniających postawę rolników, którzy zaczynają poszukiwać rozwiązań niskoemisyjnych.

Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na jego stronie internetowej agroinsect.pl.

 

Zdjęcia: Norbert Kowalski