Na białym tle widnieją cztery logotypy: Unii Europejskiej, Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja realizowana przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu współfinasowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Na trawie stoi grupa osób i pozuje do zdjęcia.

Wyjazd studyjny „Innowacje w chowie i hodowli bydła na przykładzie francuskich doświadczeń”

W dniach 2-9 października 2022 roku Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu w ramach Planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2022-2023 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) zorganizował wyjazd studyjny dla hodowców i producentów bydła mięsnego pod nazwą „Innowacje w chowie i hodowli bydła na przykładzie francuskich doświadczeń”.

Przedmiotem operacji była wizyta na europejskich targach hodowlanych Sommet de l’Elevage w miejscowości Clermont – Ferrand we Francji.

Celem operacji był transfer wiedzy z zakresu nowoczesnego chowu i hodowli bydła mięsnego oraz nawiązanie współpracy pomiędzy hodowcami i doradcami rolniczymi w kierunku wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań w gospodarstwach rolnych. Brak jest dostatecznej wiedzy na temat nowoczesnych rozwiązań w chowie i hodowli bydła mięsnego wśród rolników województwa wielkopolskiego, dlatego postanowiliśmy zająć się tą tematyką. Podczas wyjazdu uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z doświadczeniami francuskich hodowców oraz poznać stosowane przez nich technologie.

Targi te z całą pewnością należą do najważniejszej wystawy dla hodowców gatunków wszystkich zwierząt gospodarskich. Podczas nich odbyły się liczne konferencje (dotyczące zagadnień związanych z zarządzaniem gospodarstwa, zdrowotnością zwierząt, środowiskiem oraz genetyką), a także pokazy oraz konkursy czempionów.

Wizyty u najlepszych hodowców

Pierwszy oraz drugi dzień wyjazdu studyjnego poświęcony został w całości wizytacji na targach. Rolnicy mieli okazję uczestniczyć w prezentacji dobrze znanych nam ras bydła mięsnego takich jak: Angus, Charolais, Simental, Blonde d`Aquitaine, Limousine, oraz Hereford. Mieli również niepowtarzalną okazję zapoznać miejscowe rasy bydła - Bazadais czy Aubrac. Uczestnicy zwiedzili również liczne ekspozycje sprzętu rolniczego, w tym najnowocześniejszy sprzęt użytkowany w produkcji bydła. Dla gości z zagranicy zorganizowane zostało międzynarodowe spotkanie, na którym obecni byli hodowcy bydła z całego świata. Była to świetna okazja do nawiązania kontaktów oraz wymiany doświadczeń.

Trzeciego dnia odwiedziliśmy dwa gospodarstwa rolne zajmujące się chowem oraz opasem bydła rasy Charolais. Uczestnicy wyjazdu mogli bliżej zapoznać się ze specyfiką jej chowu. Jest to lokalna rasa wywodząca się z Masywu Centralnego, ceniona za marmurkowate mięso. Największa pod względem kalibru i masy ciała rasa mięsna we Francji.

Czwartego dnia wyjazdu gościliśmy w gospodarstwie rolnym specjalizującym się w opasie krów rasy Blonde d’Aquitaine. Jest to rasa wychodowana w południowo – zachodniej Francji. Charakteryzuje się bardzo wysoką wartością opasową, dobrą wartością rzeźną oraz jakością mięsa.

Spotkanie z francuskimi hodowcami umożliwiło wymianę polsko-francuskich doświadczeń związanych z chowem bydła ras mięsnych oraz z rolnictwem. Francja to kolebka chowu i hodowli bydła mięsnego. To właśnie z Francji sprowadzane są najlepsze pod względem genetycznym osobniki. Wyjazd studyjny umożliwił uczestnikom pogłębienie wiedzy, która czerpana była od najlepszych producentów.

Agnieszka Staniszewska