Na białym tle widnieją cztery logotypy: Unii Europejskiej, Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja realizowana przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu współfinasowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Na stoisku Strefy Innowacji trzy kobiety pozują do zdjęcia.

Strefa Innowacji na Krajowych Dniach Pola w Sielinku

W dniach 3-5 czerwca 2023 roku w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2022-2023 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu zorganizował operację pod tytułem „Strefa Innowacji – Krajowe Dni Pola 2023”.

Celem operacji było ułatwienie transferu wiedzy pomiędzy naukowcami, przedsiębiorcami, rolnikami i wszystkimi podmiotami zainteresowanymi innowacyjnością w rolnictwie. Realizacja operacji umożliwiła wymianę specjalistycznej branżowej wiedzy z obszaru technologii uprawy, ochrony roślin, nawożenia oraz nawadniania, a także innowacji w obszarze rolnictwa precyzyjnego i wykorzystania cyfryzacji w produkcji rolnej oraz postępu hodowlanego w produkcji zwierzęcej. Operacja pozwoliła na nawiązanie wielopodmiotowej współpracy, co jest kluczowe dla rozwoju polskiego rolnictwa. Wydarzenie umożliwiło rozpropagowanie wśród rolników nowych, innowacyjnych technologii oraz rozwiązań, dzięki którym możliwe jest nieustanne doskonalenie własnej produkcji rolnej i podniesienie jej konkurencyjności.

Liczne debaty wraz z pokazami

Przedmiotem operacji było spotkanie polowe podmiotów realizujących projekty innowacyjne w obszarze rolnictwa i podmiotów wprowadzających innowacje na rynek okołorolniczy. Podczas spotkania odbyły się debaty wraz z pokazami dotyczące zagadnień rolnictwa precyzyjnego, sztucznej inteligencji w rolnictwie oraz wykorzystaniem dronów. Przygotowany został również blok tematyczny dotyczący jakości i bezpieczeństwa żywności w ramach którego odbyły się między innymi takie prelekcje jak: „Liofilizacja owoców i warzyw”, „Toksyczny wpływ mikrocząsteczek tworzyw sztucznych na zdrowie człowieka i środowisko naturalne”, „Trendy w zakresie wytwarzania wysokojakościowego piwa rzemieślniczego” oraz blok tematyczny dotyczący rolnictwa i technologii żywności, gdzie omówiona została między innymi tematyka pozbiorowej pielęgnacji ziarna zbóż i nasion oleistych oraz rzepaku jako źródła związków biologicznie aktywnych.

Wielopodmiotowa współpraca

Znaczącą rolę w rozwoju innowacyjnego rolnictwa odgrywają projekty Grup Operacyjnych zawiązujących się w ramach działania „Współpraca” (obecne były grupy: System nadzoru ula pszczelego, Rodzime konie, Nova trawa oraz Pradawne ziarno).

Wśród wystawców znalazło się między innymi Nadleśnictwo Oborniki, które jest najbardziej innowacyjnym nadleśnictwem poznańskiej dyrekcji Lasów Państwowych. Zaprezentowali oni okulary VR. Do Polski przylecieli również przedstawiciele z Finlandii, którzy reprezentowali firmę „Wiljami”. Firma ta specjalizuje się w urządzeniach do suszenia ziarna i pomiaru wilgotności oraz fińska firma „Ny-Tek” zajmująca się produkcją maszyn rolniczych. Dzięki obecności gości zza granicy możliwa była międzynarodowa wymiana wiedzy i doświadczenia z zakresu rolnictwa.

Drewniana skrzynia z zielonymi roślinami. Obok stoi tabliczka z nazwą operacji projektu.

Na stole stoją małe butelki z olejem rzepakowym. Obok nich leżą ulotki. Znajduje się także miska z chlebem.

Wśród rozwiązań z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu znalazły się: BioHeart Activity – Biologiczny system monitoringu zanieczyszczeń wody oparty o zmianę aktywności bicia serca u małży, cieplarnia izolowana pianą drugiej generacji wraz z systemem wietrzenia, regulator odpływu wody monitorowany na sieci drenarskiej, system mapowania plonu oparty o pracę prasy rolującej, precyzyjna aplikacja nawozów organicznych o konsystencji stałej, samoodwadniająca płyta drogowa PDS, innowacyjna skrzynia do uprawy roślin.

Spośród reprezentantów prywatnych przedsiębiorstw obecna była między innymi firma Pana Andrzeja Walczaka, który propaguje stosowanie rur w kształcie gwiazdy mających zastosowanie w ogrzewaniu szklarni oraz w ekologicznym systemie podgrzewania lub chłodzenia upraw w tunelach foliowych.

Tysiące zwiedzających mogło zapoznać się również z działalnością Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Sieci Badawczej Łukasiewicz – Poznańskiego Instytutu Technologicznego oraz Poznańskiego Centrum Superkomputerowo – Sieciowego.

Na stoliku znajduje się makieta studni drenarskiej, Obok stoją rollupy i tablica informacyjna.

Przy stoliku siedzi osoba, przed nią w skrzynkach znajdują się zielone roślkiny.

5 czerwca 2023 roku był dniem przeznaczonym dla uczniów szkół rolniczych, którzy w przyszłości będą zarządzać gospodarstwami rolnymi. W strefie Innowacji odbył się między innymi takie zajęcia jak: pokazy: kultur in vitro roślin, pokaz bioróżnorodności oraz pokaz powstawania chrupek kukurydzianych dla zwierząt.

Ponadto, prowadzone były porady w zakresie identyfikacji agrofagów i ochrony roślin. Przeprowadzono krótkie prelekcje na temat nowoczesnej technologii produkcji tradycyjnego sera oraz tworzenia innowacyjnego produktu metodą design thinking.

Podczas trzech dni imprezy polowej zwiedzający z całej Polski mogli zapoznać się z wieloma innowacyjnymi rozwiązaniami, to właśnie one gwarantują rozwój polskiego rolnictwa, które stanowi ważną gałąź naszej gospodarki. Dziękujemy Państwu za obecność i zachęcamy do śledzenia działań Wielkopolskiego Zespołu SIR!

Tekst: Agnieszka Staniszewska