Na białym tle widnieją cztery logotypy: Unii Europejskiej, Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja realizowana przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu współfinasowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Grafika przedstawia dwa zdjęcia. Po lewej stronie jest wnętrze sali konferencyjnej WODR w Sielinku. Przy stole siedzi kilkanaście osób, które oglądają widoczną na telebimie prezentację. Po prawej stronie widoczna jest ścianka z napisem Lokalne Partnerstwa ds. Wody.

Spotkanie ze spółkami wodnymi w Sielinku

Dnia 20 lipca 2021 roku w Centrum Wystawowo-Szkoleniowym w Sielinku, Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, odbyło się spotkanie przedstawicieli Spółek Wodnych w terenu województwa wielkopolskiego z przedstawicielami WODR w Poznaniu. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach tworzonych Lokalnych Partnerstw do spraw Wody (LPW), operacji współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Spotkanie miało na celu przybliżenie przedstawicielom Gminnych Spółek Wodnych oraz Związków Spółek Wodnych zasad funkcjonowania oraz zakresu działania Lokalnych Partnerstw ds. Wody. Jednostki te z racji wykonywanych zdań są najbliżej problemu niedoboru wody w rolnictwie.

Podczas spotkania zaprezentowany został wykład Pana Huberta Osowicza kierownika w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego pod nazwą „Dotacja dla Spółek Wodnych/Związków Spółek Wodnych na działalność bieżącą w zakresie realizacji zadań związanych z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych”. W wystąpieniu zostały poruszone problemy dotyczące zarówno warunków pozyskiwania dotacji jak i etapu rozliczania się Spółek Wodnych z wykorzystania przyznanych środków. Omówione zostały najczęstsze błędy i problemy.

Kolejnym wystąpieniem był wykład Pana doktora Rafała Stasika przedstawiciela Uniwersytety Przyrodniczego w Poznaniu na temat „Kontrolowany odpływ drenarski”.

Dzięki temu wystąpieniu, przedstawiciele Spółek Wodnych mogli pozyskać wiedzę na temat możliwości i dostępnych rozwiązań związanych z przekształcaniem funkcjonujących systemów drenowania z jednokierunkowych (odwadniających) na dwukierunkowe (odwadniająco-nawadniające). Po wykładzie była możliwość obejrzenia prototypów urządzeń służących do kontrolowania odpływu z systemu drenarskiego.

Na spotkaniu omówiono również kwestie formalne oraz warunki zgłaszania przez Spółki Wodne planowanych inwestycji do Wieloletniego Planu Inwestycji.

Tekst i zdjęcia: Michał Sosiński