Na białym tle widnieją cztery logotypy: Unii Europejskiej, Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja realizowana przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu współfinasowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Na podwórzu stoi grupa ludzi, zwrócona przodem do mężczyzny, który przemawia.

Praktyka czyni mistrza. „Akademia żywienia krów mlecznych – wyzwania współczesnego producenta mleka”

12 października 2022 roku grupa hodowców i producentów krów mlecznych z obszaru Wielkopolski uczestnicząca w szkoleniu pod tytułem „Akademia żywienia krów mlecznych – wyzwania współczesnego producenta mleka” realizowanego w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2022-2023 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR), miała możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy teoretycznej w praktyce.

Zajęcia przeprowadzone zostały w Gospodarstwie Rolnym Paul Polska zlokalizowanym w miejscowości Jarosławiec, w powiecie średzkim. Gospodarstwo może pochwalić się wybitnymi wynikami produkcyjnymi, plasując się w czołówce najlepszych gospodarstw w skali kraju.

Zapalenie wymienia

Celem wyjazdu studyjnego było zapoznanie się z narzędziami służącymi do oceny poprawności żywienia i zarządzania stadem krów mlecznych. Zajęcia odbyły się w dwóch grupach. Pierwszą z nich poprowadził doktor nauk weterynaryjnych Sebastian Smulski, specjalista od zapalenia i zdrowotności wymienia. Zajęcia odbyły się na hali udojowej, gdzie słuchacze mieli okazję poznać prawidłową rutynę doju oraz porozmawiać o najczęściej popełnianych błędach.

Pan Doktor omówił zagadnienia związane z prawidłowym dippingiem (zabieg polegający na zanurzaniu strzyków po ukończonym doju w specjalnym preparacie), w tym opowiedział o najlepszych dostępnych na rynku środkach do dezynfekcji wymion. Omówiliśmy prawidłową kondycję strzyków, a także krytyczne moment podczas których ryzyko wniknięcia drobnoustrojów prowadzących do zapalenia wymienia jest największe.

Doktor Smulski zaprezentował, jak przeprowadzić szybki test CMT (California Mastits Test, z języka angielskiego: kalifornijski test na zapalenie wymienia) pozwalający oszacować stopień zapalenia wymienia. Przedstawiono, jak powinna wyglądać dezynfekcja gum w aparatach udojowych oraz co jaki czas powinny być one wymieniane. Poruszyliśmy również tematykę leczenia zapaleń wymienia. Prawidłowa higiena podczas doju jest niezwykle ważna, ponieważ właśnie tam dochodzi do zakażeń między innymi gronkowcem złocistym, który generuje ogromne koszty leczenia.

Prawidłowe żywienie i kondycja krowy

Zajęcia w drugiej grupie poprowadził doktor inżynier Robert Mikuła. Każdy z uczestników miał okazję samodzielnie wykonać analizę pasz TMR (Total Mixed Ration, z języka angielskiego: całkowicie wymieszana dawka) na sitach paszowych. Doktor Mikuła omówił jak powinna wyglądać jej prawidłowa struktura (poszczególne wartości procentowe na każdej z 4 dennic). Odpowiednia struktura jest następstwem zdrowotności oraz wydajności krów w stadzie. Następnie doktor Mikuła pokazał, jak wykonać analizę kału na służących do tego sitach kałowych, która informuje nas o stopniu strawienia pasz treściwych oraz objętościowych.

Dalej omówiliśmy, jak za pośrednictwem BCS (Body Condition Scoring, z języka angielskiego: ocena kondycji ciała) ocenić kondycję krowy, a po wstępie teoretycznym uczestnicy oceniali kondycje krów w poszczególnych grupach. Na zakończenie omówiliśmy prawidłową postawę jaką powinna mieć krowa - narzędziem służącym do tego jest skala lokomocji, która informuje nas o zdrowotności racic.

Posiadanie wiedzy teoretycznej to niepodważalny fundament prowadzenia produkcji. W połączeniu z praktyką stanowi klucz do sukcesu, dzięki któremu hodowcy mogą doskonalić żywienie, prace hodowlane oraz zarządzanie w stadzie. Szkolenie, które przeprowadziliśmy we współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu dało doskonałą możliwość wielkopolskim hodowcom do poszerzenia swojej wiedzy oraz umiejętności z zakresu hodowli oraz chowu krów mlecznych.

Agnieszka Staniszewska