Na białym tle widnieją cztery logotypy: Unii Europejskiej, Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja realizowana przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu współfinasowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W pomieszczeniu przy stołach siedzą ludzie widziani od tyłu. Są to uczestnicy warsztatów serowarskich. Na dalszym planie widać prowadzącego.

„Nowoczesne rozwiązania w przetwórstwie żywności”- warsztaty serowarskie

Przetwórstwo żywności na niewielką skalę zyskuje coraz większą rzeszę zainteresowanych zarówno od strony producentów jak i tych od strony konsumentów. Żywność produkowana przydomowo sprzedawana w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego (RHD) czy też działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (MOL) z całą pewnością cechuje się wyższymi walorami smakowymi oraz lepszym składem od produkcji masowej.

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich w odpowiedzi na duże zainteresowanie tematyką produkcji zdrowej żywności postanowił zorganizować dwudniowe warsztaty serowarskie w dniach 17-18 maja w kompleksie Grand Aspen znajdującym się w miejscowości Wygnańczyce. Przeszkolone zostały 23 osoby. Warsztaty te kierowane były dla mieszkańców obszarów wiejskich, producentów rolnych, przedstawicieli jednostek doradztwa rolniczego, naukowców oraz osób zainteresowanych tematyką.

Celem warsztatów było podniesienie poziomu wiedzy w zakresie krótkich łańcuchów dostaw i prowadzenie przetwórstwa produktów rolnych na niewielką skalę w gospodarstwie oraz propagowanie innowacyjnych rozwiązań w przetwórstwie żywności, co umożliwi dywersyfikację dochodów w gospodarstwie rolnym.

Przebieg warsztatów

Warsztaty poprowadził wykwalifikowany Serowar Żuławski Krzysztof Jaworski. Pan Krzysztof to serowar z ogromnym doświadczeniem oraz pasją. Od 2007 roku zajmuje się popularyzacją przyzagrodowej sztuki serowarskiej. Prowadzi warsztaty na terenie całej Polsce. Doradza małym mleczarniom jak udoskonalić swoje produkty. Pan Krzysztof przybliżył nam zagadnienia związane z innowacyjnymi metodami produkcji serów, ekonomią serowarstwa, podziałem serów ze względu na ich charakterystykę oraz koagulację, metodami prasowania serów, dojrzewaniem serów i ich przechowywaniem, metodami solenia oraz wykonaniem próby podpuszczkowej.

Stół z przypiętą informacją o operacji w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Na stole jest masło, figurki bydła i przyrządy do gotowania.

Każdy z uczestników pracował indywidualnie. Posiadła własne stanowisko pracy, dzięki czemu miał możliwość samodzielnego przygotowania między innymi goudy, parmezanu, camemberta, fety oraz serka wiejskiego. Niezwykłą frajdę uczestnikom warsztatów sprawiło ubijanie masła domową metodą.

Podczas wytwarzania serów uczestnicy mogli zaobserwować proces koagulacji.

Udział w warsztatach pozwolił uczestnikom na zdobycie wiedzy i umiejętności, aby dokonywać produkcji własnych wyrobów serowarskich w gospodarstwach a przyszłościowo ich sprzedaży z maksymalnym skróceniem łańcucha dystrybucji pomiędzy rolnikiem a konsumentem.

Duże, drewniane urządzenie do prasowania serów. Umieszczone są w nim bryły sera.

Na talerzyki leży kostka ręcznie robionego masła. Obok znajduje się książka z przepisem na masło.

Warsztaty uświadomiły uczestnikom, że produkcja serów we własnym gospodarstwie domowym jest realna i może stanowić alternatywę zwiększenia dochodu.

Z całą pewnością dzięki zdobytej wiedzy będą mogli ulepszyć własne receptury, a co niektórzy kto wie, może rozpocząć przygodę z produkcją i sprzedażą serów na niewielką skalę?

Agnieszka Staniszewska