Na białym tle widnieją cztery logotypy: Unii Europejskiej, Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja realizowana przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu współfinasowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wnętrze hali. Na podłogach stoją stoły pingpongowe. Obok nich stoi mężczyzna, który wypowiada się do kamery.

Kręcimy filmy w gospodarstwach z Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu utworzył sieć gospodarstw demonstracyjnych, w skład których wchodzą gospodarstwa charakteryzujące się zróżnicowaniem pod względem profilu produkcji oraz wielkości. Wyróżniają się one na tle innych gospodarstw najnowocześniejszą technologią, rozwiązaniami oraz bardzo dobrą organizacją pracy. Osiągają także wysokie wyniki produkcyjne. W gospodarstwach tych są organizowane pokazy, szkolenia oraz demonstracje. Dzięki utworzonej przez WODR sieci gospodarstw demonstracyjnych, możliwy jest transfer wiedzy z obszaru naukowego do praktycznego.

Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) w ramach realizacji operacji „Gospodarstwa demonstracyjne jako narzędzia wspierające transfer wiedzy”, będącej operacją w planie operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021 w zakresie SIR, realizuje w tym roku 10 filmów.

Celem operacji jest ułatwienie transferu wiedzy w zakresie prowadzenia nowoczesnej produkcji rolnej oraz promocja dobrych praktyk w obszarze nowoczesnych rozwiązań. Na filmach zostaną przedstawione gospodarstwa, które reprezentują różne gałęzie produkcji, w tym:

  • rybacką wraz z agroturystyką,
  • produkcję roślinną,
  • uprawę kapusty i ogórków z przeznaczeniem na kiszenie,
  • chów oraz hodowlę zwierząt, w tym: koni, trzody chlewnej, drobiu, królików, bydła, owiec,
  • produkcję ozdobnych roślin cebulowych,
  • edukacyjne technikum rolnicze,
  • produkcję olejów roślinnych.

Już teraz zachęcamy do obejrzenia zeszłorocznych filmów, które również zostały nakręcone w naszych gospodarstwach demonstracyjnych. To świetna okazja do zainspirowania się potencjalnie nowymi dla Państwa rozwiązaniami.

Tekst i zdjęcia: Agnieszka Staniszewska