Na białym tle widnieją cztery logotypy: Unii Europejskiej, Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja realizowana przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu współfinasowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zbliżenie na dłonie osoby, w których jest stos warzyw - czerwone i żółte pomidory, cukinia, marchew.

Konferencja Szczyt Polskich Grup Operacyjnych EPI – Krótkie Łańcuchy Dostaw Żywności

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie organizuje konferencję pod nazwą „Drugi Szczyt Polskich Grup Operacyjnych EPI – KŁŻ”. „Szczyt” jest pierwszym wydarzeniem realizowanym w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR), który jest dedykowany Grupom Operacyjnym realizującym projekty poświęcone Krótkim Łańcuchom Dostaw Żywności (KŁŻ).

Tworzenie Krótkich Łańcuchów Dostaw Żywności przez Grupy Operacyjne EPI, jest dużą szansą dla wielu stron. Przetwarzanie produktów pochodzenia rolniczego i dostarczenie bezpośrednio konsumentom jest szansą na dywersyfikację dochodów gospodarstw. Z drugiej strony Grupy Operacyjne EPI mogą odegrać kluczową rolę w dostarczaniu bezpiecznej żywności wysokiej jakości na lokalne rynki.

Celem wydarzenia jest ułatwienie nawiązywania kontaktów i wymiany doświadczeń między Grupami Operacyjnymi KŁŻ, rolnikami prowadzącymi Rolniczy Handel Detaliczny, działalność marginalną, lokalną i ograniczoną, czy sprzedaż bezpośrednią, a także podmiotami zajmującymi się tematyką skracania łańcuchów dostaw żywności. Szczyt będzie również doskonałą okazją do zapoznania się z aktualnymi i przyszłymi możliwościami dofinansowania projektów i działań marketingowych w ramach programów krajowych i unijnych oraz aktualnymi przepisami prawa w zakresie sprzedaży i dostaw bezpośrednich dotyczących KŁŻ. Ponadto w trakcie wydarzenia będzie prowadzona dyskusja o formach kontynuacji działania „Współpraca” w ramach Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia i rozwoju Krótkich Łańcuchów Dostaw Żywności.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy w szczególności przedstawicieli Grup Operacyjnych EPI KŁŻ oraz rolników zainteresowanych skracaniem łańcuchów dostaw żywności.

Informacje organizacyjne

Konferencja pod nazwą „Drugi Szczyt Polskich Grup Operacyjnych EPI – KŁŻ”, odbędzie się w dniach 13-14 czerwca 2022 roku w Łodzi w hotelu Ambasador Premium, przy ulicy Kilińskiego 145.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizator zapewnia bezpłatny nocleg w pokojach 1-osobowych, wyżywienie zgodnie z harmonogramem wydarzenia oraz miejsca parkingowe dla uczestników konferencji.

Zainteresowanych uczestnictwem w wydarzeniu prosimy o przesłanie wypełnionych i podpisanych formularzy karty zgłoszenia uczestnictwa na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 3 czerwca 2022 roku (prosimy o przysłanie wypełnionych i podpisanych kart w formie skanów lub zdjęć, możliwe jest również podpisanie karty podpisem elektronicznym).

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, o uczestnictwie w wydarzeniu decyduje kolejność zgłoszeń, z zastrzeżeniem, że pierwszeństwo mają przedstawiciele Organizatora konferencji, prelegenci, członkowie Grup Operacyjnych EPI KŁŻ realizujących projekty oraz przedstawiciele Sieci SIR. Dodatkowo pierwszeństwo będą miały osoby zgłaszające się na dwa dni konferencji oraz nocleg.

Każde zgłoszenie zostanie potwierdzone mailowo. W przypadku, gdy zgłaszający nie otrzyma potwierdzenia, będzie to oznaczało, że zgłoszenie nie wpłynęło na wskazaną wyżej skrzynkę mailową. Konferencja planowana jest na 70 osób. O zakwalifikowaniu się na listę uczestników zostaną Państwo poinformowani telefonicznie lub mailowo, jednak nie wcześniej niż po 6 czerwca 2022 roku.

UWAGA: w przypadku dużego zainteresowania konferencją Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby reprezentantów z poszczególnych Grup Operacyjnych do 2 osób.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

  • w sprawach merytorycznych – Aleksander Bomberski, krajowy broker innowacji, tel. 693 021 602,
  • w sprawach organizacyjnych – Marta Strojna, tel. 22 274 23 28.

Do pobrania:

Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich