Na białym tle widnieją cztery logotypy: Unii Europejskiej, Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja realizowana przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu współfinasowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Słoneczny dzień. Kilka paneli fotowoltaicznych stoi na trawie. W tle widać drzewa.

Innowacyjne rozwiązania w zakresie odnawialnych źródeł energii

Odnawialne Źródła Energii zyskują coraz większą rzeszę zainteresowanych. Do zalet korzystania z zielonej energii możemy zaliczyć korzystny wpływ na środowisko, obniżenie rachunków za prąd lub wodę oraz niezależność od dużych dostawców. Decydując się na zainstalowanie w swoim gospodarstwie paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła, turbin wiatrowych oraz biogazowni inwestujemy w przyszłość stając się gospodarstwem energooszczędnym oraz proekologicznym, na co tak mocno w obecnych czasach stawiany jest nacisk.

W ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich zorganizowane zostało czterodniowe szkolenie „Innowacyjne rozwiązania w zakresie odnawialnych źródeł energii” w terminie od 8 do 11 marca 2022 roku.

Cel szkolenia

Celem szkolenia było podniesienie świadomości i ułatwienie transferu wiedzy z zakresu odnawialnych źródeł energii. Przedstawione zostały aktualne zagadnienia związane z wykorzystaniem OZE na obszarach wiejskich, energetyką prokonsumencką oraz możliwością finansowania inwestycji. Realizacja szkolenia była istotna ze względu na potrzebę ciągłego informowania o odnawialnych źródłach energii. Zgłębienie tematu umożliwiło uczestnikom zdobycia dodatkowych umiejętności w planowaniu kosztów we własnym gospodarstwie.

Przebieg szkolenia

Pierwszego dnia uczestnicy mieli okazję gościć w firmie BMZ Poland w Gliwicach. To największy w Polsce producent baterii litowo – jonowych. Baterie to zasilają rowery elektryczne, skutery, elektronarzędzia, narzędzia ogrodnicze oraz pojazdy użytkowe. Firma zajmuje się również produkcją magazynów energii, dzięki którym możliwe jest gromadzenie nadwyżek prądu wytworzonego w ciągu dnia. Podczas wizyty przedstawione zostały zasady ich działania. Szkolenie zakończone zostało wizytą na hali produkcyjnej gdzie omówiona została technologia wytwarzania baterii.

Drugiego dnia szkolenie odbyło się w Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska w Miękini. Budynek, w którym mieliśmy okazję przebywać, zbudowany jest w technologii energooszczędnej i stanowi nowoczesne centrum dydaktyczno-edukacyjne oraz badawcze w zakresie odnawialnych źródeł energii i problematyki naftowej.

Podczas szkolenia poruszona została tematyka pomp ciepła. Prelegenci omówili obowiązujące przepisy, opowiedzieli jak przygotować budynek do wymiany źródła ciepła oraz jakie są ograniczenia w stosowaniu tych urządzeń.

Pan Bogdan Szymański zreferował nam temat dotyczący Net-billingu, czyli nowego systemu rozliczania wyprodukowanej energii dla nowych prosumentów obowiązujący od 1 kwietnia tego roku.

Oprowadzono nas również po laboratorium, które wyposażone jest w wiele stanowisk dydaktyczno – badawczych, między innymi stanowisko do testowania biogazodochodności, stanowisko badawcze otworowych wymienników ciepła, stanowisko badawcze pomp ciepła dla ciepłej wody użytkowej oraz stanowisko testów polowych nowych typów modułów paneli fotowoltaicznych.

Trzeciego dnia uczestnicy szkolenia mieli przyjemność gościć w firmie Bruk-Bet Fotowoltaika. Uczestników oprowadzono po hali produkcyjnej, opowiadając o technologii produkcji paneli fotowoltaicznych. Przedstawiono inteligentne rozwiązania PV (instalacji fotowoltaicznej) do zastosowań domowych, oraz inteligentne systemy magazynowania energii.

Następnie udaliśmy się do firmy Hipar zajmującej się produkcją turbin wiatrowych oraz systemów hybrydowych. Przedstawione zostały zalety konstrukcyjne turbin wiatrowych, ich zastosowanie oraz potencjał jaki niesie za sobą energia pozyskiwana z wiatru.

Czwartego dnia nasze szkolenie zakończyliśmy na wizycie w mikrobiogazowni rolniczej. Posiadanie mikrobiogazowni niesie za sobą szereg zalet. Biogaz wytwarzany jest z biomasy, głównie obornika i gnojowicy – dzięki czemu ograniczamy emisję gazów do atmosfery. Przefermentowane resztki organiczne z powodzeniem można wykorzystywać jako nawóz organiczny na uprawiane pola. Koszt inwestycji zwraca się stosunkowo szybko, co stanowi ogromny atut biogazowni.

Podczas szkolenia uczestnicy mieli okazję spotkać się z fachowcami w swoich dziedzinach. Wykłady były bardzo inspirując i z pewnością staną się motorem napędowym do inwestycji we własnych gospodarstwach.

Wnętrze pomieszczenia. W środku widoczne są różnorodne urządzenia umożliwiające oszczędzanie energii.

Wnętrze pomieszczenia. Na kracie widoczne są rury oraz zawory i liczniki.

Tekst i zdjęcia: Agnieszka Staniszewska