Na białym tle widnieją cztery logotypy: Unii Europejskiej, Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja realizowana przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu współfinasowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Pochmurny dzień. Stado krów stoi na błotnistym podłożu.

Innowacje w hodowli bydła – relacja z wyjazdu studyjnego

Zespół Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) zorganizował dwudniowy wyjazd studyjny (07-08.09.2021) w ramach planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021 pod nazwą „Innowacje w hodowli bydła” przeznaczony dla rolników oraz jednostek zajmujących się chowem i hodowlą bydła mlecznego oraz mięsnego. Operacja miała na celu podniesienie poziomu wiedzy na temat aktualnych innowacyjnych rozwiązań w chowie i hodowli bydła.

Naszym pierwszym przystankiem było gospodarstwo rolne Zbigniewa Kołoszyca, które znajduje się w Nowinach Wielkich w województwie lubuskim. Pan Zbigniew jest jednym z najbardziej cenionych hodowców bydła rasy Limousine i Blonde d’Aquitaine w skali całego kraju. Buhaje pochodzące z hodowli Pana Zbigniewa zdobywają na wystawach tytuły czempionów oraz superczempionów.

Wysoki poziom, jaki reprezentuje, stanowi wypadkową wielu czynników – żywienia, zdrowotności, dobrostanu. Niezmiernie ważne jest też pochodzenie buhajów oraz ich możliwości genetyczne. Pan Zbigniew współpracuje z najlepszymi hodowcami. Sprowadza je prosto z Francji. Innowacyjnym rozwiązaniem stosowanym w gospodarstwie jest wykorzystanie sensorów pozwalających na wykrycie rui.

Uczestnicy mieli okazję zobaczyć oraz posłuchać, w jaki sposób Pan Zbigniew prowadzi hodowlę. Opowiedział nam o organizacji całego stada – od wycieleń przez odchów cieląt aż do ich sprzedaży (nie wszystkie, ponieważ są zostawiane sztuki na remont stada). Mogliśmy także porozmawiać o żywieniu z zootechnikiem prowadzącym stado Pana Zbigniewa oraz poruszyć temat zdrowotności racic z korektorami.

W zagrodzie stoją krowy. Na pierwszym planie, po prawej, widoczny z bliska jest pysk krowy. W tle widać pozostałe zwierzęta.

Pan Zbigniew to prawdziwy hodowca z krwi i kości. Dzięki jego pasji i zaangażowaniu mieliśmy przyjemność gościć we wzorowo prowadzonym gospodarstwie na niezwykle wysokim poziomie.

Po południu odbyła się część teoretyczna. Zostały przeprowadzone dwa wykłady.

Pierwszy z nich „Współczesne problemy żywienia bydła mlecznego” został przygotowany przez doktora Roberta Mikułę, pracownika Katedry Żywienia Zwierząt na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu specjalizującego się w bydle mlecznym, który omówił niezwykle ważny temat prawidłowego zbilansowania energii w dawce pokarmowej, odpowiedniego utrzymania pH żwacza oraz problem hipokalcemii.

Następnym prelegentem był Szymon Bugaj z Wielkopolskiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Tulcach, który przedstawił prezentację zatytułowaną „Innowacyjne technologie wspierające efektywność rozrodu bydła”. Pan Szymon opowiedział o indeksie selekcyjnym w Polsce i na świecie oraz jak dobrać odpowiedniego buhaja do rozrodu? Poruszył również temat biotechnik rozrodu (inseminacja, nasienie seksowane, embriotransfer zarodków). Podkreślał, że genetyka to inwestycja, która się opłaca!

Wnętrze sali wykładowej. Ludzie siedzą przy stołach z czerwonymi obrusami. W tle widać prezentację wyświetlaną na telebimie oraz wykładowcę.

Drugiego dnia naszego wyjazdu mieliśmy przyjemność wysłuchania kolejnych dwóch pouczających dla wszystkich wykładów.

Patryk Szerfenberg, który prowadzi gospodarstwo rolne zajmuje się hodowlą bydła mięsnego rasy Limousine oraz Charolaise opowiedział nam o zarządzaniu stadem w swoim gospodarstwie, o jego początkach i sukcesach. Pan Patryk ciągle rozwija swoje gospodarstwo. Jednym z większych jak do tej pory jego osiągnięć jest przeprowadzenie embriotransferu zarodków, które zakończyło się powodzeniem. Bydło z hodowli Pana Patryka zdobywa tytuły czempionów na wystawach.

Na koniec Justyna Głowacka – broker innowacji Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu przedstawiła działanie „Współpraca”. Wyjaśniła, na czym ono polega, jakie należy spełnić kryteria, kto może zawiązać grupę operacyjną, o jaką kwotę może aplikować grupa. Zachęcamy do kontaktu z naszym brokerem.

Wyjazd studyjny pod hasłem „Innowacje w hodowli bydła” umożliwił spotkanie osób z różnych środowisk – pracowników naukowych, hodowców, przedstawicieli dużych firm. Wszystkim przyświeca jeden cel – hodowla bydła na jak najwyższym poziomie. Wyjazd był doskonałą okazją do wymiany wiedzy, dyskusji oraz podzielenia się swoimi spostrzeżeniami. To właśnie dzięki takim spotkaniom, my jako Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, przyczyniamy się do podnoszenia poziomu polskiej hodowli oraz rozwoju rolnictwa.

Tekst i zdjęcia: Agnieszka Staniszewska