Na białym tle widnieją cztery logotypy: Unii Europejskiej, Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja realizowana przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu współfinasowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Na drewnianej ścianie wisi zielona tabliczka z żółtym napisem "Gospodarstwo demonstracyjne" oraz logiem WODR.

Gospodarstwa Demonstracyjne – dobre praktyki w produkcji rolniczej i działalności pozarolniczej

Cykl wykładów pod hasłem „Gospodarstwa Demonstracyjne – dobre praktyki w produkcji rolniczej i działalności pozarolniczej” miał na celu ułatwienie wymiany wiedzy fachowej oraz dobrych praktyk w zakresie wdrażania innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich w obszarze działalności pozarolniczej. Działanie było współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi).

W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, odzwierciedlający różne profile produkcji (produkcję ogrodniczą, zbóż, hodowlę krów mlecznych, hodowlę bydła mięsnego, trzody chlewnej). Dzięki temu możliwe było zaprezentowanie działalności podmiotów funkcjonujących na obszarze województwa wielkopolskiego, a to z kolei powinno w przyszłości skutkować wzrostem zainteresowania produktami/usługami świadczonymi na obszarze Wielkopolski.

Głównym celem realizowanego przedsięwzięcia było przedstawienie innowacyjnych rozwiązań wdrożonych w gospodarstwach należących do Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, wskazanie na korzyści wynikające ze współpracy tych gospodarstw z naszym ośrodkiem oraz zachęcenie rolników biorących udział w wyżej wymienionym wydarzeniu do włączenia się do Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Przedstawiciele poszczególnych gospodarstw przeprowadzili wykłady na temat dobrych praktyk w zakresie wdrażania innowacji we własnym gospodarstwie rolnym.

Wykłady w sobotę 12 czerwca 2021 roku przeprowadzili:

  • Patryk Szerfenberg – produkcja zwierzęca (hodowla bydła rasy Limousine);
  • Natalia i Marcin Krzewińscy – produkcja roślinna (kukurydza, zboża, rzepak), produkcja zwierzęca (bydło rasy Charolaise);
  • Michał Głombicki – pracownik Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, który jest jednocześnie koordynatorem Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych, przeprowadził prelekcje w imieniu pozostałych czterech zadeklarowanych na ten dzień przedstawicieli Gospodarstw Demonstracyjnych, a więc: Jerzego Just SEMCO Sp. z o.o. (produkcja olejów tłoczonych na zimno), Tadeusza Zatylnego (produkcja roślinna, głównie uprawa nasienna zbóż i ziemniaka), Marii i Ryszarda Sneli (produkcja roślinna, głównie zboża i rośliny TUZ, bydło mleczne) oraz Anny i Stanisława Lesień (produkcja roślinna, głównie produkcja i przetwórstwo warzyw, zwłaszcza kapusty i ogórków).

Wykłady w niedzielę 13 czerwca 2021 roku przeprowadzili:

  • Top Farms Jagrol Paweł Kaczmarek – produkcja roślinna (głównie ziemniak), produkcja zwierzęca (produkcja mleka);
  • Krystian Szyler – produkcja roślinna (głównie zboża), produkcja zwierzęca (trzoda chlewna); przedstawiciel Stadniny Koni w Dobrzyniewie;
  • Karol Skonieczny – produkcja roślinna (zboża, TUZ), produkcja zwierzęca (hodowla trzody chlewnej);
  • Bogdan Królik – produkcja roślinna (ozdobne rośliny cebulowe); Karolina Szerfenberg – produkcja zwierzęca (przetwórstwo mięsa).

Oprócz wygłoszonych prelekcji, przedstawiciele Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu byli do dyspozycji zwiedzających w godzinach 10.00-16.00 w celu udzielania informacji i odpowiadania na ewentualne pytania uczestników.

Dwudniowe wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem zwiedzających rolników, doradców i wystawców.

Wioleta Barczak