Na białym tle widnieją cztery logotypy: Unii Europejskiej, Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja realizowana przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu współfinasowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Pochmurny dzień. Grupa kilkunastu osób, widocznych od tyłu, stoi kilkadziesiąt metrów przed biogazownią w Przybrodzie.

Biogaz – zielona energia!

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR), realizując operację pod tytułem „Gospodarstwa demonstracyjne jako narzędzia wspierające transfer wiedzy”, zorganizował 21 lipca 2021 roku wyjazd studyjny dla grupy rolników do Rolniczo-Sadowniczego Gospodarstwa Doświadczalnego w Przybrodzie stanowiącego własność Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Gospodarstwo może pochwalić się działalnością innowacyjnej biogazowni. To właśnie wokół niej skupione zostało nasze szkolenie.

Prezentację pod tytułem „Aspekty techniczne małych i dużych biogazowni rolniczych. Jak eksploatować biogazownię?” przedstawił profesor Jacek Dach – pracownik Katedry Inżynierii Biosystemów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, który jest specjalistą w zakresie biologicznego przetwarzania odpadów oraz naprawy i optymalizacji działania biogazowni. Profesor jest także jedynym w Polsce członkiem rady naukowej Deutsches Biomasseforschungszentrum (DBFZ) w Lipsku, a także członkiem rady naukowej Key Laboratory for Clean Renewable Energy Utilization Technology, China Agricultural University w Pekinie.

Uczestnikom wyjazdu zostało przybliżone zagadnienie biogazowni. Budowa biogazowni rolniczych świetnie wpisuje się w światowe trendy ekologiczne oraz strategię Europejskiego Zielonego Ładu. Znacząco przyczynia się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Dzięki niej możliwe jest zagospodarowanie odpadów oraz zmniejszenie śladu węglowego, o którym w ostatnim czasie tak dużo się mówi. Biogazownia to doskonały przykład gospodarki o obiegu zamkniętym. Dodatkowym plusem jest uzyskanie produktu ubocznego, czyli pofermentu, który z powodzeniem można stosować jako nawóz na pola.

Rolnicy mogli dowiedzieć się wielu praktycznych informacji oraz wskazówek, w tym: Jak zbudować biogazownię, Jaki jest koszt jej budowy, Jakie są koszty eksploatacyjne, Jakiego zysku można spodziewać się po roku, Jaka jest dzienna produkcja, Przedstawiono również po krótce regulacje prawne.

Wnętrze pomieszczenia. Kilkanaście osób siedzi przy stole z zielonym obrusem oraz słucha wykładu. W tle widać prezentację wyświetloną na telebimie.

Następnie wszyscy uczestnicy wraz z prezesem biogazowni Mirosławem Michalakiem udali się, aby zobaczyć „od kuchni”, jak wygląda biogazownia. Prezes przedstawił poszczególne etapy produkcji biogazu. Opowiedział, jaka jest długość produkcji oraz co tak naprawdę można zutylizować. Dużym zaskoczeniem wśród uczestników była informacja, że nawet gumy do żucia można zamienić w biogaz.

Spotkanie z praktykami okazało się bardzo owocne. Była to świetna okazja do nawiązania nowych kontaktów. Myślę, że po spotkaniu niejeden uczestnik poważnie zacznie zastanawiać się nad własną rolniczą przydomową biogazownią, ponieważ korzyści płynące z jej posiadania są ogromne.

Tekst i zdjęcia: Agnieszka Staniszewska