Na białym tle znajdują się, od lewej: flaga Unii Europejskiej, logo WODR i logo PROW 2014-2020.„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Pochmurny dzień. Czerwony ciągnik rolniczy z podczepioną od tyłu maszyną do orania jedzie po polu. W tle widoczne są drzewa.

Wsparcie korzystania z usług doradczych - druga edycja

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu został beneficjentem poddziałania „Wsparcie korzystania z usług doradczych” wchodzącego w skład działania „Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem i usługi z zakresu zastępstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nabór jest z 2020 roku, to drugie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Operacja polega na przygotowaniu i świadczeniu bezpłatnych usług doradczych odbiorcom tych usług w ramach dwuletnich programów doradczych.

Realizowana operacja prowadzi do osiągnięcia celu szczegółowego dla działania „Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem i usługi z zakresu zastępstw” – „Poprawa wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwienie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, szczególnie z myślą o zwiększeniu uczestnictwa w rynku i zorientowania na rynek, a także zróżnicowania produkcji rolnej”.

Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację niżej wskazanego wskaźnika, z zastrzeżeniem że za osiągniecie wskaźnika uznaje się realizację z dopuszczalnym 25% odchyleniem.

Nazwa wskaźnika – liczba ostatecznych odbiorców usług doradczych objętych programami doradczymi.

Wartość wskaźnika realizacji operacji – 2581.

Operacja zostanie zrealizowana w województwie wielkopolskim.