Na białym tle znajdują się, od lewej: flaga Unii Europejskiej, logo WODR i logo PROW 2014-2020.„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Słoneczny dzień. Wąska ścieżka idzie w głąb między dwoma zielonymi uprawami.

Wsparcie korzystania z usług doradczych

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu został beneficjentem poddziałania „Wsparcie korzystania z usług doradczych” wchodzącego w skład działania „Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem i usługi z zakresu zastępstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji będzie świadczenie bezpłatnych usług doradczych dla rolników prowadzących gospodarstwo rolne, którego siedziba położona jest na obszarze realizacji operacji.

Realizowana operacja wpisuje się w cel szczegółowy dla działania „Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem i usługi z zakresu zastępstw” – „Poprawa wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwienie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, szczególnie z myślą o zwiększeniu uczestnictwa w rynku i zorientowania na rynek, a także zróżnicowania produkcji rolnej”.

Efektem będzie liczba zrealizowanych programów doradczych w poszczególnych regionach.

Operacja zostanie zrealizowana w województwie wielkopolskim w czterech podregionach (KUD-ach). Każdy KUD obejmuje teren poszczególnych powiatów:

  • KUD 46 powiaty: jarociński, kaliski, kępiński, krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski,
  • KUD 47 powiaty: gnieźnieński, kolski, koniński, słupecki, turecki, wrzesiński,
  • KUD 48 powiaty: gostyński, grodziski, kościański, leszczyński, międzychodzki, nowotomyski, rawicki, wolsztyński,
  • KUD 49 powiaty: obornicki, poznański, szamotulski, średzki, śremski.

Łącznie ze świadczonych usług może skorzystać 1986 rolników, z którymi zostaną podpisane umowy.

Tabela: Wskaźniki realizacji operacji – liczba ostatecznych odbiorców objętych programami doradczymi

 KUD 46KUD 47KUD 48KUD 49
Program doradczy 1 159 172 106 61
1. Analiza sytuacji produkcyjno-ekonomicznej gospodarstwa rolnego
2. Rachunkowość w gospodarstwie rolnym
3. Uczestnictwo w systemach jakości lub System rolnictwa ekologicznego, w tym pomoc w podejmowaniu decyzji o przystąpieniu do RE oraz pomoc w realizacji RE
Program doradczy 2 159 172 105 61
1. Analiza sytuacji produkcyjno-ekonomicznej gospodarstwa rolnego
2. Rachunkowość w gospodarstwie rolnym
3. Modernizacja gospodarstwa rolnego lub Restrukturyzacja małych gospodarstw
Program doradczy 3 158 172 105 61
1. Analiza sytuacji produkcyjno-ekonomicznej gospodarstwa rolnego
2. Rachunkowość w gospodarstwie rolnym
3. Ocena dostosowania gospodarstwa rolnego do norm i wymogów wzajemnej zgodności
Program doradczy 4 158 172 105 60
1. Analiza sytuacji produkcyjno-ekonomicznej gospodarstwa rolnego
2. Rachunkowość w gospodarstwie rolnym
3. Integrowana ochrona roślin, w tym ocena zagrożenia agrofagami i pomoc rolnikom w podejmowaniu decyzji w zakresie stosowania metod i zabiegów
RAZEM634688421243