Na białym tle widnieją dwa logotypy: Unii Europejskiej i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Zbliżenie na trawnik z mleczem, który rośnie przed ulami w pasiece w Sielinku. Przed dwoma ulami latają pszczoły.

System nadzoru ula pszczelego

Opracowanie i przygotowanie urządzenia gotowego do zastosowania w skutecznej walce z „dręczem pszczelim” wraz z metodyką działań dla pasieczników - to główne zadanie grupy operacyjnej, która powstała w ramach działania „Współpraca”. W skład grupy wchodzi Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu oraz Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych.

Operacja pod tytułem: „Oryginalna metoda realizacji czynności nadzorczych ula pszczelego przy wykorzystaniu automatycznych środków technicznych polepszających kondycję zdrowotną pszczoły miodnej” ma na celu opracowanie oryginalnej metody realizacji czynności nadzorczych ula pszczelego za pomocą technicznych instrumentów obserwacji pracy i zachowania się pszczół mających istotny wpływ na polepszenie ich kondycji zdrowotnej.

Dzięki zastosowanym rozwiązaniom możliwe będzie zdalne pozyskanie informacji o pojawieniu się chorób w rodzinie pszczelej a poprzez użyte instrumenty zwalczania warrozy wewnątrz ula, można będzie ograniczyć jej występowanie w środowisku życia pszczół. Proponowane rozwiązania mają pomóc w poprawieniu zdrowotności pszczół i dzięki temu produkcyjności rodzin pszczelich.

Powołane Konsorcjum System nadzoru ula pszczelego działa jako grupa operacyjna EPI (skrót określający grupy operacyjne na rzecz innowacji). Grupa operacyjna w działaniu „Współpraca” zajmuje się prowadzeniem projektów, które dążą do opracowania nowych rozwiązań w zakresie nowych produktów, praktyk, procesów, technologii, metod organizacji i marketingu w sektorach: rolnym, spożywczym i leśnym. Podmioty wchodzące w skład grupy operacyjnej (EPI) są zainteresowane wprowadzaniem innowacji do praktyki.

Słoneczny dzień. Na trawie stoją trzy kolorowe ule z pasieki w Sielinku.

Liderem konsorcjum (grupy EPI) jest: Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Lider odpowiada za nadzór nad projektem oraz funkcjonowanie konsorcjum, dbanie o przekazywanie bieżących informacji o projekcie, upowszechnianie. Członkiem konsorcjum jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych. Instytut odpowiada za przygotowanie koncepcji systemu nadzoru ula pszczelego zawierającego techniczne środki kontroli, przygotowanie projektu systemu realizującego czynności nadzorcze ula pszczelego oraz jego budowę.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z działania „Współpraca”. Na realizację założonych celów projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 1 163 720 złotych.

Szczegółowe informacje na temat projektu są dostępne na poświęconej mu stronie internetowej zdrowapszczola.pl.