Widoczny z bliska dron unoszący się w powietrzu, do którego od dołu podczepiony jest plastikowy pojemnik z białymi kuleczkami w środku. W tle widoczna jest trawa.

Poldrony pomagają ochronić pole rolników. Jak skorzystać z nowoczesnej usługi?

Skuteczna ochrona kukurydzy przed omacnicą prosowianką poprzez wykorzystanie materiału biologicznego zrzucanego z drona latającego nad polem – taką możliwość oferuje Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu w ramach swojej usługi Poldrony. Aktualnie prowadzimy zapisy dla rolników zainteresowanych wykonaniem zabiegu. Obloty dronem zaplanowane są w czerwcu.

– Współczesne rolnictwo wymaga wykorzystywania nowoczesnych technologii oraz innowacyjnych rozwiązań. Jednym z nich jest właśnie używanie dronów w rolnictwie, co umożliwia usługa Poldrony. Pozwala ona rolnikom na skuteczniejszą ochronę kukurydzy i otwiera przed rolnikami nowe możliwości w ich codziennej pracy – mówi Jacek Sommerfeld, dyrektor Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

Poldrony, czyli jak wykorzystać drony w rolnictwie?

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu od lat stawia na wykorzystanie nowoczesnych technologii w rolnictwie. Jednym z przejawów takiej działalności jest usługa Poldrony, która powstała we współpracy z firmą NeticTech.

W ramach Poldronów możliwe będzie wykonanie czterech zabiegów. Najważniejszym z nich jest zabieg biologicznej ochrony kukurydzy przed omacnicą prosowianką przy wykorzystaniu drona z podpiętym aplikatorem, w którym znajduje się materiał biologiczny.

– To kompleksowa usługa obejmująca monitoring występowania omacnicy prosowianki w uprawie kukurydzy. W skład usługi wchodzą takie czynności, jak wystawienie pułapek świetlnych oraz feromonowych, prowadzenie obserwacji polowych, określenie optymalnego terminu zabiegu biologicznego, wykonanie zabiegu z wykorzystaniem drona oraz określenie skuteczności zabiegu i doradztwo w zakresie przyszłej ochrony plantacji – tłumaczy Jacek Sommerfeld.

Przeprowadzenie zabiegu jest możliwe dzięki wykorzystaniu drona z aplikatorem, w którym znajdują się kuleczki wypełnione materiałem biologicznym. Po uniesieniu się w powietrze, materiał biologiczny jest zrzucany na teren, na którym znajduje się uprawa. Korzyścią dla rolników jest znaczny spadek liczby uszkodzeń roślin. Skuteczność zabiegu wynosi od 60 do 85 procent. Natomiast mniejsza liczba zniszczonych roślin to mniejsze straty.

Przekrój białej kuleczki z materiałem biologicznym, który służy ochronie roślin.

W jaki sposób możliwe jest zamówienie usługi? Można to zrobić za pośrednictwem strony internetowej www.poldrony.pl. Inną możliwością jest bezpośredni kontakt z doradcą rolniczym Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Cena usługi będzie ustalana indywidualnie z każdym rolnikiem. Aktualnie wciąż trwają zapisy na wykonanie oblotów, które planowane są w czerwcu.

Mapowanie, termowizja i szacowanie strat w ramach Poldronów

Zabieg ochrony kukurydzy przed omacnicą prosowianką jest już dostępna, ale nie będzie jedyną w ramach usługi Poldrony. Aktualnie trwają prace nad uruchomieniem kolejnych zabiegów.

Jednym z nich jest mapowanie pól. To zabieg, który będzie polegał na wygenerowaniu mapy pola na podstawie zdjęć wykonywanych z drona przy wykorzystaniu kamery. Na podstawie mapy zostaną określone obszary o niższym potencjale wegetacyjnym, wykonywana będzie wizja lokalna oraz próby glebowe. W ramach zabiegu rolnik otrzyma zalecenia i porady dotyczące agrotechniki uprawy, nawożenia, ochrony roślin oraz innych aspektów mogących wpływać na poprawę warunków wegetacji roślin i zwiększenie plonu.

Pole z lotu ptaka. Nałożone są na nim czerwone linie, które wyznaczają obszary o największym potencjale do uprawy.

Kolejny opcją w ramach usługi Poldrony będzie możliwość szacowania strat. Będzie ona umożliwiała określenie poziomu strat w uprawach rolnych lub innych użytkach rolnych powstałych w wyniku np. działalności zwierząt lub niekorzystnych warunków atmosferycznych. W ramach zabiegu zostaną wykonane zdjęcia z lotu ptaka. Pozwolą one następnie na wykonanie pomiaru uszkodzonej powierzchni i obliczeń wysokości strat. Efektem końcowym będzie sporządzony protokół z materiałem graficznym na nośniku elektronicznym, który będzie mógł być wykorzystywany np. w procedurach odszkodowawczych.

Ostatnią dostępną opcją będzie możliwość wykonania termowizji budynków. Pozwoli to na określenie miejsc strat energii w budynkach produkcyjnych lub magazynowych. W ramach zabiegu będą wykonywane zdjęcia termowizyjne obiektu, które w czasie rzeczywistym będą przesyłane do operatora na ziemi. Następnie przeprowadzona zostanie dokładna analiza zebranego materiału, co pozwali na wskazanie miejsc powstawania strat energii, wraz z opisem stanu budynku. Podobnie, jak w przypadku szacowania strat, tak i w ramach termowizji, rolnik otrzyma na koniec protokół z materiałem graficznym.

Pole widziane z lotu ptaka. Zaznaczone są na nim czerwonym podświetleniem szkody, które zostały na nim dokonane.

Skan termowizyjny budynku. Cały budynek podświetlony jest kolorem zielonym, a na dachu, czyli w miejscu o największym oddziaływaniu energii, widać kolor czerwony.

– Wykorzystanie dronów w rolnictwie pomoże rolnikom lepiej zadbać o uprawy kukurydzy oraz umożliwi skuteczniejsze przeprowadzanie zabiegów ochronnych. Ponadto, kolejne planowane zabiegu pozwolą na uzyskiwanie precyzyjnych informacji na temat danego pola – mówi Jacek Sommerfeld.

Zapraszamy na stronę internetową www.poldrony.pl.