Na białym tle widnieją dwa logotypy: Unii Europejskiej i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Dwa konie na łące schylają się i jedzą trawę.

Rodzime konie - innowacyjna metoda treningu i oceny wartości użytkowej

Wzmocnienie ochrony zasobów genetycznych zagrożonych populacji polskich szlachetnych ras koni poprzez opracowanie i wdrożenie innowacyjnej metody przygotowania i oceny rodzimych ras ogierów wielkopolskich i małopolskich w stacjonarnym zakładzie treningowym - to główny cel grupy operacyjnej, która powstała w ramach działania „Współpraca", w skład której wchodzi także Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

Rozwiązania proponowane w projekcie dają możliwość zmiany wartości konia jako produktu, poprzez alternatywny odchów od źrebięcia do dorosłego ogiera podniesienie jego wartości użytkowej. Dzięki projektowi uzyskamy w hodowli rodzime ogiery, które będą wykorzystywane do odtworzenia i zachowania puli genów wielkopolskich i małopolskich.

Powołane Konsorcjum Rodzime Konie - innowacyjna metoda treningu i oceny wartości użytkowej działa jako grupa operacyjna EPI (skrót określający grupy operacyjne na rzecz innowacji). Grupa operacyjna w działaniu „Współpraca” zajmuje się prowadzeniem projektów, które dążą do opracowania nowych rozwiązań w zakresie nowych produktów, praktyk, procesów, technologii, metod organizacji i marketingu w sektorach: rolnym, spożywczym i leśnym. Podmioty wchodzące w skład grupy operacyjnej (EPI) są zainteresowane wprowadzaniem innowacji do praktyki.

W skład konsorcjum wchodzą: 

  • Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy – Lider konsorcjum, który odpowiada za nadzór nad projektem oraz funkcjonowanie konsorcjum, przeprowadzanie badań,
  • Jan Rączka, rolnik – członek konsorcjum, hodowca koni, który odpowiada za realizację przypisaną zgodnie z umową konsorcjum,
  • Lecznica Zwierząt Daniel Cieśla, weterynarz – odpowiada za realizację zadań zgodnie z umową konsorcjum,
  • Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu – odpowiada za dbanie o przekazywanie bieżących informacji o projekcie, upowszechnianie, zadania przypisane zgodnie z umową konsorcjum,
  • Polski Związek Hodowców Koni – odpowiada za realizację zadań zgodnie z umową konsorcjum.

Czarny koń stoi na łące i trzyma w pysku trawę. W oddali widać drzewa.

Operacja pod tytułem „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej metody przygotowania i przeprowadzenia oceny wartości użytkowej ogierów rasy wielkopolskiej i małopolskiej w warunkach stacjonarnych” ma na celu wzmocnienie ochrony zasobów genetycznych zagrożonych populacji polskich szlachetnych ras koni poprzez opracowanie i wdrożenie innowacyjnej metody treningu i oceny rodzimych ras ogierów wielkopolskich i małopolskich w stacjonarnym zakładzie treningowym.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z działania „Współpraca”. Na realizację założonych celów projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 5 000 599 złotych.

Szczegółowe informacje na temat projektu można znaleźć na jego stronie internetowej rodzimekonie.pl