Na białym tle, od lewej widoczne są logotypy Unii Europejskiej, Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju WsiW boksie obory znajdują się dwie brązowe krowy.

"Poprawa pozycji konkurencyjnej rolników dzięki ograniczeniu roli pośredników w łańcuchu produkcji wołowiny" - zaproszenie na wyjazd studyjny i konferencję

Operacja realizowana jest przez Federację Grup i Producentów Wołowina Polska wraz z Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Podlaskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Olsztynie oraz Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu informuje, iż w ramach etapu drugiego operacji odbędzie się wyjazd studyjny w okolice Olsztyna dla rolników zajmujących się produkcją bydła opasowego z województwa wielkopolskiego.

Wyjazd studyjny odbędzie się w dniach od 14 do 16 marca 2023 roku.

Wyjazd ma na celu rozwój i rozszerzenie zakresu tworzonych w etapie pierwszej relacji, budowę wzajemnego zaufania i modelu biznesowego w zakresie między innymi oczekiwanych optymalnych warunków utrzymywania i przygotowywania zwierząt do dalszego opasu i dalszej poprawy efektywności produkcji.

Podsumowaniem drugiego etapu i całej operacji będzie konferencja w województwie kujawsko-pomorskim dla 140 osób: 100 rolników – kluczowych uczestników operacji, którzy wezmą udział we wcześniejszych wyjazdach studyjnych oraz zaproszonych gości reprezentujących podmioty i instytucje zajmujące się szeroko pojętym wsparciem sektora rolnego w tym przede wszystkim integracją oraz sektorem wołowiny: doradców, reprezentantów nauki, samorządu terytorialnego, organizacji producenckich oraz branżowych, szeroko pojętych instytucji wsparcia rolnictwa, innych rolników zainteresowanych tematem oraz przedstawicieli mediów.

Konferencja odbędzie się w dniach od 29 do 30 marca 2023 roku.

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu informuje, iż konferencja podsumowująca operację dotyczyć będzie dobrych praktyk w obszarze przedsiębiorczości na obszarach wiejskich wypracowanych zarówno w trakcie realizacji operacji, jak i innych projektów współfinansowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz dalszych perspektyw związanych z poprawą pozycji konkurencyjnej rolników w łańcuchu produkcji wołowiny. Konferencja ma na celu wymianę i upowszechnianie wiedzy oraz zdobytych doświadczeń.

Zainteresowanych serdecznie zapraszamy do udziału!

Odwiedź portal KSOW – www.ksow.pl. Zostań partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Instytucją odpowiedzianą za treść informacji jest Federacja Grup i Producentów Wołowina Polska