W rzędzie są logotypy: Unii Europejskiej, Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Samorządu Województwa Wielkopolskiego i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Informacja o realizowanej operacji Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu - Partner KSOW informuje, że w dniu 21.06.2022 roku podpisana została umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację operacji pod nazwą „Ekologiczny system produkcji rolnej przyjazny dla klimatu, środowiska, gospodarki”.

Kwota kosztów kwalifikowalnych operacji wynosi: 7 688,00 złotych.

Operacja mająca na celu przygotowanie uczestników wyjazdu do podejmowania nowych wyzwań w celu ekologizacji swoich gospodarstw rolnych zgodnie z wymogami Zielonego Ładu oraz podniesienie świadomości polskich rolników z zakresu ochrony środowiska, poziomu odpowiedzialności za negatywne skutki produkcji rolniczej wraz ze wskazaniem drogi przeciwdziałania, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planuje się, iż w wyniku realizacji operacji osiągnięte zostaną następujące rezultaty:

  • przeszkolenie rolników i doradców z zakresu ekologizacji produkcji rolnej oraz wpływu ekologicznego systemu gospodarowania na środowisko i klimat
  • nawiązanie bezpośrednich relacji rolników z osobami, którzy z powodzeniem prowadzą gospodarstwo ekologiczne,
  • przekonanie rolników do ekologicznego systemu gospodarowania,
  • przekazanie wiedzy w zakresie ekologicznego systemu produkcji poprze udział w szkoleniach on-line
  • spopularyzowania działań z zakresu ekologizacji produkcji rolnej. Poprzez artykuły w poczytnych periodykach dla rolników (Poradnik Gospodarski, Gazeta Sołecka).

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Jednocześnie informujemy o możliwości zarejestrowana się jako Partner KSOW w bazie dostępnej na portalu internetowym http://ksow.pl.