Logotypy Unii Europejskiej, Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Samorządu Województwa Wielkopolskiego i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

„Lokalnie i tradycyjnie z Kołami Gospodyń Wiejskich” - zapraszamy uczestników targów na stoiska wystawiennicze

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu serdecznie zaprasza uczestników kompleksowego wydarzenia: IV Krajowe Dni Pola Sielinko 2023, XXIX Wielkopolskie Targi Rolnicze, IV Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w dniach 3-4 czerwca 2023 roku do odwiedzenia stoisk Kół Gospodyń Wiejskich znajdujących się w strefie Rozwoju Obszarów Wiejskich Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu zorganizowanych w ramach realizacji operacji Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich pod nazwą „Lokalnie i tradycyjnie z Kołami Gospodyń Wiejskich”.

Koła Gospodyń Wiejskich będą prezentować swoje umiejętności kulinarne przygotowując oraz oferując do darmowej degustacji tradycyjne potrawy kuchni wielkopolskiej. Oprócz tego zaprezentują inne dziedziny swojej działalności związane z rozwojem obszarów wiejskich. Wystawa będzie stanowić doskonałą okazję do przekazania informacji uczestnikom wydarzenia w zakresie wielkopolskiej tradycji i dziedzictwa kulturowego wsi ze szczególnym uwzględnieniem produktów lokalnych, a także wymiany i upowszechnienia doświadczeń, zrozumienia znaczenia obszarów wiejskich dla naszej kultury i gospodarki oraz poznania kultury kulinarnej i materialnej wielkopolskiej wsi.

Celem realizowanej operacji jest zwiększenie udziału producentów regionalnej i tradycyjnej żywności w organizacji krótkiego łańcucha dostaw, wymiana i upowszechnianie wiedzy oraz doświadczeń dotyczących produktów lokalnych pomiędzy podmiotami uczestniczącymi we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Celem operacji jest również przekazanie informacji uczestnikom wydarzenia w zakresie wielkopolskiej tradycji i dziedzictwa kulturowego wsi ze szczególnym uwzględnieniem produktów lokalnych.

Planuje się, iż w wyniku realizacji operacji nastąpi podniesienie wiedzy odwiedzających stoiska wystawiennicze podczas targów w zakresie zwiększenia udziału producentów regionalnej i tradycyjnej żywności w organizacji krótkiego łańcucha dostaw. Ponadto, zwiedzający zdobędą informacje dotyczące wielkopolskiej tradycji i dziedzictwa kulturowego wsi, ze szczególnym uwzględnieniem produktów lokalnych. Dodatkowym planowanym rezultatem projektu będzie podejmowanie i rozwijanie działalności przetwarzania i wprowadzania do obrotu przez wytwórców regionalnej i tradycyjnej żywności.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Jednocześnie informujemy o możliwości zarejestrowana się jako Partner KSOW w bazie dostępnej na portalu internetowym www.ksow.pl.