Ujęcie z drona. Słoneczny dzień. Z góry widoczny jest teren targów w Sielinku ze stoiskami oraz spacerującymi ludźmi.

Na białym tle widnieje logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Konkurs wiedzy, pokaz i warsztaty upowszechniające wiedzę ekologiczną i przyrodniczą

Przedsięwzięcie „Konkurs wiedzy, pokaz i warsztaty upowszechniające wiedzę ekologiczną i przyrodniczą dla uczestników Wielkopolskich Targów Rolniczych w Sielinku w 2022 roku” dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Przedsięwzięcie będzie realizowane podczas Wielkopolskich Targów Rolniczych w Sielinku w dniach 4 i 5 czerwca 2022 roku i będzie obejmować:

  • „Konkurs wiedzy przyrodniczej”,
  • Warsztaty „Budujemy domki dla zapylaczy”,
  • Pokaz dziania barci.

Obiorcami konkursu oraz pokazu mogą być uczestnicy Wielkopolskich Targów Rolniczych w Sielinku w każdym wieku a warsztatów dzieci i młodzież.

„Konkurs wiedzy przyrodniczej” na wylosowaniu przez uczestnika kategorii pytania poprzez zakręcenie Eko Kołem Wiedzy. Za udzielenie poprawnej odpowiedzi na jedno z puli pytań z wylosowanej kategorii uczestnik otrzyma komplet gadżetów lub nagród (w zależności czy na wylosowanym polu koła było odpowiednie oznaczenie wskazujące nagrodę).

Każdego dnia trwania targów zorganizowane będą po 2 warsztaty budowania domków dla zapylaczy oraz pokaz dziania barci w pniach drzew.

Link do strony internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.