Na białym tle znajdują się następujące logotypy: Polska Cyfrowa, flaga Polski, eDWIN, flaga Unii Europejskiej. Na zielonych liściach ziemniaka widoczne są owady stonki ziemniaczanej.

Sygnalizacja agrofagów w ramach platformy doradczej eDWIN

Integrowana Ochrona Roślin to sposób ochrony roślin przed organizmami szkodliwymi polegający na wykorzystaniu wszystkich dostępnych metod ochrony roślin, w szczególności metod niechemicznych w sposób minimalizujący zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska.

Od 1 stycznia 2014 roku wprowadzono obowiązek stosowania zasad integrowanej ochrony roślin. Do przestrzegania i stosowania zobligowani są wszyscy profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin.

Obserwacje agrofagów w ramach platformy eDWIN

Prowadzenie ochrony przed organizmami szkodliwymi powinno być poprzedzone monitorowaniem występowania tych organizmów i powinno uwzględniać aktualną wiedzę z zakresu ochrony roślin.

Obserwacje agrofagów prowadzone w ramach testów nad platformą eDWIN pozwoliły na przekazywanie informacji pozyskanych z lustracji poprzez aplikacje mobilną i platformę sygnalizacji agrofagów. Identyfikacja patogenów występujących na lustrowanych roślinach i symptomów chorobowych lub śladów żerowania umożliwiły wczesne reagowanie na pojawiające się agrofagi.

Obserwacje prowadzone były na polach rolników i na poletkach demonstracyjnych. Monitoringiem objęto uprawy pszenicy ozimej i rzepaku ozimego. W kolejnym sezonie wegetacyjnym poszerzono sygnalizacje o plantacje z uprawą buraka cukrowego, kukurydzę, ziemniaka, grochu i zbóż takich jak pszenica jara, pszenżyto ozime i żyto ozime.

Na plantacjach identyfikowano następujące patogeny i szkodniki:

1. Burak cukrowy

 • Szkodniki – mszyca trzmielinowo-burakowa, rolnice, śmietka ćwiklanka.
 • Choroby – chwościk buraka.

Na zielonych liściach buraka widoczne są brązowe kropki. To objawy chwościka buraka.

2. Kukurydza

 • Szkodniki – mszyce, omacnica prosowianka, ploniarka zbożówka, stonka kukurydziana.

3. Rzepak ozimy

 • Szkodniki – chowacz brukwiaczek, czterozębny i podobnik, pchełki ziemne, słodyszek rzepakowy, śmietka kapuściana.
 • Choroby – czerń krzyżowych, mączniak prawdziwy, sucha zgnilizna kapustnych.
Na zielonym, podłużnym liściu widoczny jest mały czarny owad. To skrzypionka zbożowa.
Na zielonej roślinie widoczne są małe czarne owady. To słodyszek rzepakowy.

4. Ziemniak

  • Szkodniki – mszyce, pchełki ziemne, rolnice, stonka ziemniaczana.
  • Choroby – zaraza ziemniaka.

5. Pszenica jara i ozima

 • Szkodniki – skrzypionki, mszyce, ploniarka zbożówka.
 • Choroby – brunatna plamistość liści, mączniak prawdziwy, rdza brunatna, rdza żółta, septoriozy.

6. Pszenżyto ozime

 • Szkodniki – skrzypionki, mszyce, ploniarka zbożówka.
 • Choroby – brunatna plamistość liści, mączniak prawdziwy, rdza brunatna, septoriozy.

7. Żyto ozime

 • Szkodniki – skrzypionki, mszyce, ploniarka zbożówka.
 • Choroby – brunatna plamistość liści, mączniak prawdziwy, rdza brunatna, septoriozy.
Na zielonym liściu widoczne są zaplamienia w kolorze rdzy. Są to objawy rdzy brunatnej żyta.
Na kawałku zielonego liścia widoczne są owady w jasnym, brązowym kolorze. Są to mszyce na liściach zbóż.

8. Groch

 • Szkodniki – mszyce, oprzędziki.

Doradcy prowadzący obserwacje zostali wyposażeni w podstawowe narzędzia ułatwiające monitorowanie występowania agrofagów na plantacjach. Były to: naczynia żółte, czerpaki entomologiczne, lupy, tablice lepowe, pułapki feromonowe, pojemniki na owady.

Lustrację agrofagów prowadzono zgodnie z metodykami opracowanymi dla poszczególnych agrofagów przez naukowców z Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu. Dane o występowaniu szkodliwych organizmów publikowane są na stronie internetowej systemu, zintegrowanym z Platformą sygnalizacji agrofagów.