Na białym tle znajdują się następujące logotypy: Polska Cyfrowa, flaga Polski, eDWIN, flaga Unii Europejskiej. Słoneczny dzień. Na polu, wśród uprawy ziemniaka, stoi biała tabliczka informująca o teście systemów wspomagania decyzji. Na górze tabliczki są cztery logotypy.

Platforma eDWIN jako przykład Systemu Wspomagania Decyzji

Ważnym elementem integrowanej ochrony roślin jest potrzeba systematycznego monitorowania występowania chorób i szkodników roślin. Platforma doradcza eDWIN będzie przykładem nowoczesnego rozwiązania w ramach systemów wspomagania decyzji.

System wspomagania decyzji (SWD) określa zbiór instrukcji, mający na celu ułatwienie rolnikowi lub doradcy podjęcie decyzji o wykonaniu zabiegu chemicznego w oparciu o informacje meteorologiczne i rachunek ekonomiczny.

System jest pomocny w określaniu optymalnych terminów wykonywania zabiegu, co często ma większy wpływ na skuteczność zwalczania agrofagów niż sama dawka preparatu. SWD wspiera proces podejmowania decyzji oraz zachęca do integrowanych metod ochrony roślin przed szkodnikami, chorobami i chwastami. Jednak ostateczna decyzja należy do rolnika.

Systemy wspomagania decyzji są przyjazne dla środowiska, ponieważ minimalizują zużycie środków ochrony roślin, zmniejszają zużycie maszyn, ograniczają nakłady pracy oraz zwiększają wydajność i konkurencyjność gospodarstw.

Internetowa Platforma Doradztwa i Wspomagania Decyzji w Integrowanej Ochronie Roślin eDWIN będzie wsparciem dla rolnika i doradcy. Wspomaganie decyzji w zakresie stosowania środków ochrony roślin pozwoli użytkownikowi, po wprowadzeniu wymaganych danych przez system (na przykład data wschodu, odmiana, data wylotu), otrzymać wynik w postaci graficznej i tabelarycznej.

System pobiera dane meteorologiczne automatycznie z najbliżej położonej polowej stacji meteorologicznej, czyli dane dla rejonu badanej uprawy i na podstawie opracowanego modelu matematycznego określa, czy występuje zagrożenie wystąpienia choroby lub szkodnika na danej uprawie.

Co za tym idzie, system proponuje optymalny termin lub terminy wykonania niezbędnych zabiegów chemicznych. Ponadto, w momencie wystąpienia zagrożenia, system wygeneruje drogą elektroniczną alert jako odpowiedź na zagrożenie.

Widoczny z bliska zielony liść buraka ma na sobie rdzawe kropki będące oznaką choroby.

Doradcy z pięciu ośrodków doradztwa rolniczego prowadzili lustrację agrofagów według metodyk opracowanych do poszczególnych systemów wspomagania decyzji w zakresie następujących chorób i szkodników:

  • zarazy ziemniaka,
  • chwościka buraka cukrowego,
  • chorób grzybowych pszenicy,
  • rdzy brunatnej żyta, - skrzypionek w pszenicy,
  • rolnic w burakach,
  • stonki ziemniaczanej w ziemniakach,
  • omacnicy prosowianki w kukurydzy.

Tekst: Dorota Piękna Paterczyk, Lidia Spychalska

Zdjęcia: Lidia Spychalska

 

Źródła: