Na białym tle znajdują się następujące logotypy: Polska Cyfrowa, flaga Polski, eDWIN, flaga Unii Europejskiej. Wnętrze sali wykładowej. Dyrektor WODR Jacek Sommerfeld stoi w z mikrofonem w ręku. Obok niego stoi moderator konferencji. Przed mężczyznami widoczni są od tyłu słuchacze konferencji.

Ochrona roślin kluczowa dla efektywności i jakości produkcji rolniczej

Jednym z kluczowych czynników decydujących o efektywności i jakości produkcji rolniczej jest ochrona roślin - nie ma wątpliwości Maciej Zacharczuk, kierownik projektu eDWIN. W piątek 27 maja jako pierwszy wygłosił wykład na konferencji w Poznaniu, która podsumowywała trzyletnie prace nad projektem. Jej organizatorem był Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczegow w Poznaniu. Była to trzecia z czterech konferencji podsumowujących. Ostatnia odbędzie się 31 maja w Kościerzynie, zaś już od 3 czerwca platforma doradcza eDWIN będzie dostępna dla wszystkich chętnych.

Platforma doradcza eDWIN - system informatyczny na rzecz ochrony roślin

– Jednym z kluczowych czynników decydujących o efektywności i jakości produkcji rolniczej jest ochrona roślin. Poprawy efektywności oczekują producenci rolni, natomiast podniesienia jakości i cech prozdrowotnych żywności, całe społeczeństwo. Dalszy postęp w udoskonalaniu tych czynników wymaga powszechnych, nowoczesnych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych, szczególnie w zakresie ochrony roślin – opowiada Maciej Zacharczuk, kierownik projektu eDWIN z Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

I dodaje: – Trendy związane z usługami elektronicznymi świadczonymi przez ośrodki doradztwa rolniczego idą w kierunku elektronizacji oraz ułatwienia rolnikom dostępu do informacji i usług świadczonych przez internet.

Mężczyzna w średnim wieku, Maciej Zacharczuk, w szarej marynarce stoi z rękoma splecionymi z tyłu.

Pomysłodawcą utworzenia platformy eDWIN był Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Platforma jest całkowicie darmowa i dostępna dla wszystkich chętnych na komputerach oraz jako aplikacja na urządzeniach mobilnych. Z platformy mogą korzystać zarówno rolnicy, jak i pozostałe osoby zainteresowane jej możliwościami.

W ramach platformy eDWIN powstały cztery elektroniczne usługi: 

  • Wirtualne gospodarstwo,
  • Udostępnianie danych meteorologicznych,
  • Śledzenie pochodzenia produktów,
  • Raportowanie zagrożeń.

– Uruchamiane są aplikacje, w tym aplikacja webowa i aplikacje mobilne dla rolników oraz doradców. W projekcie uruchomiono między innymi ogólnopolską sieć stacji agrometeorologicznych i systemy wspomagania decyzji w ochronie roślin. Wdrażane modele dotyczą 20 agrofagów występujących w roślinach rolniczych – pszenica, żyto, kukurydza oraz warzywniczych i sadowniczych – ziemniaki, pomidory, jabłoń – mówi Maciej Zacharczuk.

I dodaje: – Projekt integruje systemy doradcze oraz dostępne bazy danych: zarejestrowane środki ochrony roślin, dane meteo, prognozy pogody, sygnalizacja agrofagów, zarejestrowane odmiany roślin uprawnych oraz istniejące aplikacje. System eDWIN został zrealizowany jako platforma w pełni otwarta, interoperacyjna, oparta na standardach OpenSource. Oznacza to, że planowane są możliwe rozbudowy systemu o kolejne moduły, a także inne aplikacje będą mogły znaleźć miejsce na platformie. Oparcie koncepcji systemu o moduły w pełni od siebie niezależne powoduje, że zachowanie otwartości całej platformy będzie znacząco uproszczone.

O najważniejszej usłudze w ramach platformy eDWIN, czyli „Wirtualnym gospodarstwie” opowiadał Łukasz Kuleczka z Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Ta usługa będzie służyła rolnikom jako narzędzie pomocne przy zarządzaniu gospodarstwem. Co ważne, usługa jest dostępna zarówno w wersji aplikacji mobilnej, jak i przeglądarki na komputerach.

- Każda uprawa wprowadzona do systemu „Wirtualnego gospodarstwa” jest monitorowana. Dlatego, w przypadku wystąpienia zagrożenia zniszczenia uprawy przez chorobę lub szkodnika, system będzie o tym informować - opowiadał Łukasz Kuleczka.

I dodawał: - Karta pola prowadzona w dłuższej perspektywie czasu pozwala zgromadzić w jednym miejscu informacje historyczne o uprawach, stosowanych środkach ochrony roślin, nawozach, systemie uprawy roli, wynikach badań gleby oraz inne informacje przydatne do planowania zmianowania i zarządzania gospodarstwem, co pozytywnie wpływa na efektywność prowadzonej działalności rolniczej.

Na pierwszym planie widoczne są dwie kamery nagrywające widocznego z tyłu Łukasza Kuleczkę, doradcę WODR, który stoi z mikrofonem obok widocznej prezentacji.

Co więcej, „Wirtualne gospodarstwo” ułatwia kontakt rolników z ich doradcą rolniczym. E-usługa w prosty sposób zapewnia rolnikom możliwość zadania doradcy pytania czy wystosowania prośby o weryfikację zaobserwowanych zagrożeń.

Projekt eDWIN

Platforma doradcza eDWIN powstała w ramach projektu „Internetowa Platforma Doradztwa i Wspomagania Decyzji w Integrowanej Ochronie Roślin”. Prace nad platformą trwały od czerwca 2019 roku i uczestniczyło w nich 19 partnerów z całej Polski.

Całkowita wartość projektu wynosiła aż 20 902 508,02 zł, z czego ze środków europejskich pochodziło 17 689 792,53 zł, zaś resztę stanowiły środki z budżetu państwa. eDWIN był pierwszym projektem z zakresu rolnictwa, finansowanym w ramach programu Polska Cyfrowa.

We wrześniu 2021 roku, podczas VI Forum Inteligentnego Rozwoju w Toruniu, projekt eDWIN został nagrodzony Polską Nagrodą Inteligentnego Rozwoju w kategorii „Innowacyjna digitalizacja i udostępnianie danych”.

Program konferencji

Konferencja zorganizowana 27 maja w Poznaniu była trzecią z czterech, które mają na celu podsumowanie projektu „Internetowa Platforma Doradztwa i Wspomagania Decyzji w Integrowanej Ochronie Roślin”, w ramach którego powstała platforma doradcza eDWIN.

Młoda kobieta w szarej marynarce - Anna Pietruczuk - stoi z mikrofonem w ręku i wygłasza prezentację. Przed nią, od tyłu, widoczny jest słuchacz w marynarce.
Młoda kobieta w różowym garniturze - Magdalena Jakubowska - stoi z mikrofonem w ręku i wygłasza wykład. Za nią widoczny jest mały stół z czarnym obrusem.

 

Podczas spotkania obecni wysłuchali czterech wykładów na następujące tematy:

  • „eDWIN – Internetowa Platforma Doradztwa i Wspomagania Decyzji w Integrowanej Ochronie Roślin”,
  • „Znaczenie akcesu informacji w innowacyjnym podejściu do wymogów integrowanej ochrony roślin”,
  • „Podręczny doradca rolnika. Praktyczne wykorzystanie platformy eDWIN i Wirtualnego Gospodarstwa”,
  • „Dalsze perspektywy rozwoju platformy doradczej eDWIN”.

Ostatnia z czterech konferencji odbędzie się 31 maja w Kościerzynie i jest organizowana przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu.

Grupa pięciu osób siedzi na krzesłach wewnątrz sali konferencyjnej. To uczestnicy panelu dyskusyjnego. Obok nich z mikrofonem w ręku stoi moderator w garniturze.