Na białym tle znajdują się następujące logotypy: Polska Cyfrowa, flaga Polski, eDWIN, flaga Unii Europejskiej.Pochmurny dzień. Na zdjęciu widoczne jest pole pełne zielonych, dojrzewających upraw.

Karta pola – ułatwienia dla rolników w ramach eDWIN i „Wirtualnego gospodarstwa”

Jednym z elementów „Wirtualnego gospodarstwa”, czyli elektronicznej usługi dostępnej w ramach platformy doradczej eDWIN, będzie karta pola. Jakie są jej zalety i jakie korzyści będą mieli rolnicy, którzy będą z niej korzystali?

Karta pola z praktycznego punktu widzenia jest to miejsce zapisywania wykonanych zabiegów agrotechnicznych na danym polu. Prowadzenie takiego rejestru możliwe jest przy pomocy ręcznych notatek bądź w formie elektronicznej. Drugi z wymienionych sposobów niesie za sobą o wiele więcej korzyści jak na przykład:

  • możliwość łatwego odnajdowania zapisanych wcześniej danych,
  • sortowanie danych,
  • przeprowadzanie analiz np. składników pokarmowych zastosowanych na polu bądź uprawie, 
  • generowanie raportów,
  • drukowanie wypełnionych, czytelnych dla wszystkich rejestrów.

Na zdjęciu widoczne jest okno, które otwiera się po kliknięciu w zakładkę "karty pól" w Wirtualnym gospodarstwie

Ewidencja prowadzona w aplikacji Wirtualne Gospodarstwo jest też trwała, czyli nie ma obaw, że notatki zostaną zagubione, bądź utracone przy awarii urządzenia, na którym dokonujemy zapisów. Aplikacja umożliwia również łatwe zapisywanie danych w czasie rzeczywistym, czyli już na polu przy użyciu np. smartfonu, komputera lub innego urządzenia z dostępem do internetu.

Karta pola, czy to w wersji elektronicznej, czy tradycyjnej musi posiadać nagłówek, w którym wyszczególnione zostaną między innymi takie dane, jak numer działki ewidencyjnej lub numery kilku działek, jeśli uprawa wykracza poza teren jednej działki. W nagłówku warto również wpisać powierzchnię uprawy, gatunek rośliny rosnący na polu, roślinę przedplonową w plonie głównym oraz w międzyplonie.

Dane te są niezmienne w ciągu sezonu wegetacyjnego, więc wpisywane do karty są tylko raz. Jako dodatkowe elementy warto wzbogacić kartę pola o nazwę odmiany rośliny uprawnej, aktualne wyniki gleby (by w trakcie planowania nawożenia mieć na uwadze zasobności pola w składniki pokarmowe) oraz zakładany do uzyskania plon.

Grafika przedstawia okno ze szczegółowymi informacji o uprawie, które można znaleźć w zakładce "karty pól" w Wirtualnym gospodarstwie

Tak wstępnie przygotowaną kartę pola w trakcie sezonu wegetacyjnego uzupełnia się poprzez wpisywanie dat wykonania czynności na polu, określania rodzaju wykonywanej czynności jak np. nawożenie, uprawa, siew, zbiór.

Określenie wykonanej czynności niesie za sobą konieczność sprecyzowania środków użytych do danego zabiegu, jak np. w przypadku nawożenia mineralnego należy wpisać nazwę nawozu, zastosowaną ilość nawozu na hektar oraz jego zawartość, zwłaszcza ilość azotu.

W przypadku notowania zabiegów w formie elektronicznej zawartość składników pokarmowych w nawozie generowana jest automatycznie po wybraniu z rozwijanej listy wybranego nawozu. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku innych zabiegów. Co ważne, w przypadku zabiegów ochrony roślin wybór środka użytego na polu odbywa się spośród listy środków zarejestrowanych do użycia w uprawach rolniczych. Lista ta jest na bieżąco aktualizowana, co wyklucza możliwość popełnienia błędu polegającego na wpisaniu niepoprawnej nazwy środka ochrony roślin.

Na zdjęciu widoczna grafika ukazująca wyniki badań gleby, które są widoczne w zakładce "karty pól" w Wirtualnym gospodarstwie

Karta pola prowadzona w dłuższej perspektywie czasu pozwoli zgromadzić w jednym miejscu informacje historyczne o uprawach, stosowanych środkach ochrony roślin, nawozach, systemie uprawy roli, wynikach badań gleby oraz inne informacje przydatne do planowania zmianowania i zarządzania gospodarstwem, co pozytywnie wpłynie na efektywność prowadzonej działalności rolniczej.