grafika konkurs

eDWIN w prestiżowym konkursie, głosujcie!

WSIS to Światowy Szczyt Społeczeństwa Informacyjnego, działający przy Zgromadzeniu Ogólnym ONZ. Do jego zadań należy promocja najciekawszych projektów cyfrowych obecnych w gospodarkach poszczególnych krajów, między innymi poprzez konkurs, w którym Internetowa Platforma Doradztwa i Wspomagania Decyzji w Integrowanej Ochronie Roślin trafiła właśnie do drugiego etapu.

Partnerami WSIS są miedzy innymi Światowa Unia Telekomunikacyjna, UNESCO czy FAO (Światowa Organizacja Żywności i Rolnictwa). Tegoroczny konkurs WSIS+20 jest kamieniem milowym w dwudziestoletnim postępie we wdrażaniu ustaleń Światowego Szczytu Społeczeństwa Informacyjnego, który odbył się w dwóch fazach – w Genewie w 2003 r. i Tunisie w 2005 r. Dwadzieścia lat temu WSIS ustanowiło ramy globalnej współpracy cyfrowej z wizją budowania społeczeństw informacyjnych i opartych na wiedzy, zorientowanych na ludzi, włączających i zorientowanych na rozwój.

Konkurs ma wyłonić projekty i technologie informacyjno-komunikacyjne w celu wspierania zrównoważonego rozwoju. Od samego początku konkurs Nagród WSIS przyciągnął ponad 300 tys. zainteresowanych uczestników. Konkurs jest podzielony na 18 kategorii. eDWIN został nominowany w kategorii e-rolnictwo.

Aby zagłosować, należy zarejestrować się na portalu organizacji WSIS TUTAJ, następnie zalogować, odnaleźć kategorię i pozycję Platformy Doradczej eDWIN oznaczoną AL C7.E-agriculture, dostępną pod linkiem: ZAGŁOSUJ.

Głosować można jedynie do 31 marca 2024 roku. Zagłosujmy i pomóżmy wypromować polską platformę dla rolnictwa eDWIN :)