Zbliżenie na dłonie leżące na stole na kartce papieru. Jedna dłoń trzyma długopis.

Bezpłatna pomoc doradców przy wypełnianiu wniosków

Od 15 marca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o płatności bezpośrednie. W razie potrzeby doradcy z Ośrodków Doradztwa Rolniczego bezpłatnie pomogą w wypełnieniu wniosku. Ośrodki prowadzą także szkolenia dla rolników w zakresie prawidłowego wypełniania wniosków i korzystania z ekoschematów.

Rysunek ilustracyjny - rośliny i pieniądze na stole

Dopłaty bezpośrednie - wnioski do 15 maja

Do 15 maja Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski w ramach kolejnej kampanii dopłat bezpośrednich, wyłącznie za pomocą internetowej aplikacji eWniosekPlus. Przez wzgląd na ochronę środowiska w tegorocznym naborze, realizowanym w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, pojawiły się nowości. 

Widok od przodu na drewnianą ścieżkę pomiędzy wysoką trawą i drzewami.

Rezerwaty przyrody w Wielkopolsce

Rezerwat przyrody obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi.

Zbliżenie na kartkę z arkuszem kalkulacyjnym. Na niej widać fragment długopisu oraz kalkulatora.

ZUS czy KRUS – co wybrać?

Rolnik, który prowadzi gospodarstwo rolne i utrzymuje się wyłącznie z tego tytułu, zgodnie z obowiązującym prawem, nie ma wyboru. Musi pozostać ubezpieczony w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Dylemat czy wybrać KRUS czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych dotyczy jednak rolników, którzy planują założyć własną działalność gospodarczą albo chcą wejść jako wspólnik do spółki.

Słoneczny dzień. Na polanie obok krzaków stoi koń, widać go od boku.

Zasady bezpieczeństwa w pracy przy koniach

Fizyczna praca w sektorze rolniczym niesie ze sobą podwyższone ryzyko kontuzji oraz poważnego uszczerbku na zdrowiu. Z jednej strony jest ona ściśle powiązana z koniecznością obsługi maszyn rolniczych (przeważającej w ukierunkowanych na produkcję roślinną gospodarstwach) zaś z drugiej (w przypadku gospodarstw specjalizujących się w produkcji zwierzęcej) rolnik dodatkowo każdego dnia musi zmagać się z profesjonalną obsługą poszczególnych gatunków zwierząt.

Zbliżenie na łodygę pokrzywy.

Obiad z łąki, czyli jadalne chwasty polskie

Chwasty były od zawsze synonimem tego, co niechciane i niepotrzebne, przez co wielu ogrodników i rolników zwalcza je, traktując jako wroga numer jeden swojego ogrodu czy pola. Okazuje się jednak, że pojęcie „chwast” jest dość umowne.

Zbliżenie na małe kurczęta chodzące po ziemi.

Bioasekuracja w gospodarstwie rolnym w kontekście występowania wysoce zjadliwej grypy ptaków

Ptasia grypa to choroba wywołana przez wirus, który głównie atakuje ptaki, ale może być również niebezpieczny dla ludzi. W przypadku hodowli drobiu, zapobieganie i kontrolowanie tej choroby jest niezwykle ważne, zarówno dla zdrowia ptaków, jak i dla zdrowia ludzi, którzy mogą mieć kontakt z zarażonymi ptakami lub ich produktami.

Słoneczny dzień, po polu jedzie kombajn i zgarnia zboże. W tle widać domy.

Konferencja - webinarium pod nazwą „Bezpieczne gospodarstwo rolne”

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu zaprasza na bezpłatną konferencję online pod nazwą „Bezpieczne gospodarstwo rolne”, która odbędzie się 28 marca 2023 roku o godzinie 9:00.

Słoneczny dzień. Po zielonym polu jedzie ciągnik. Wokół niego są natryski z wodą.

Wnioski na nawadnianie i fotowoltaikę – nabór przedłużony do 15 marca

Rolnicy, którzy planują w swoich gospodarstwach inwestycje związane z nawadnianiem lub wykorzystaniem zielonych źródeł energii, wciąż mogą ubiegać się o wsparcie finansowe w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Pierwotny termin zakończenia naboru ustalony na 1 marca został przedłużony do 15 marca 2023 roku.

W hali ze skrzyniami z ziemniakami stoi mężczyzna. Widać go z profilu. Trzyma w dłoni ziemniaka, a drugą dłonią dotyka ziemniaka w skrzyni.

Z sercem do sadzeniaków

Historia jego gospodarstwa sięga ponad stu lat, a na temat uprawy ziemniaków wie wszystko. Tadeusz Zatylny prowadzi gospodarstwo nastawione na uprawę sadzeniaków i od dawna współpracuje z Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.