Na zaoranym polu stoi czerwony ciągnik z doczepioną maszyną do prac polowych.

Wsparcie dla małych gospodarstw – wciąż można starać się o 60 tysięcy złotych bezzwrotnej premii

Do 14 lipca 2022 roku oddziały regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmują wnioski o wsparcie na restrukturyzację małych gospodarstw. W trwającym naborze o uzyskanie bezzwrotnej premii finansowanej z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 rolnicy ubiegają się już o niemal 16,5 miliona złotych.

Wnętrze obory. Na sianie stoi stado świń.

Inwestycje w produkcję prosiąt i nawadnianie – nabór do 27 czerwca

Zainteresowani uzyskaniem środków finansowych na rozwój produkcji prosiąt lub nawadnianie w gospodarstwie mogą jeszcze ubiegać się o wsparcie na ten cel. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi nabór wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych” w dwóch obszarach do 27 czerwca 2022 roku.

Półmrok w lesie. W centralnej części zdjęcia jest trawa, na którą padają promienie słońca. Z tyłu rosną drzewa.

Ekoschematy – nowy rodzaj płatności bezpośrednich

W ramach przyszłej polityki rolnej planowane są wszelkiego rodzaju działania związane z ochroną środowiska oraz działania przeciwdziałające zmianom klimatu. Cele nowej Wspólnej Polityki Rolnej zorientowane są przede wszystkim na poprawę rentowności i dochodów gospodarstw rolnych, bardziej skuteczną realizację polityki w zakresie ochrony środowiska i klimatu, a także na zrównoważony rozwój obszarów wiejskich.

Słoneczny dzień. Na polu obok uprawy stoi grupa osób. Przy tłumie stoi flaga z nazwą firmy. Na horyzoncie widać domy.

Wągrowiecki Dzień Rzepaku w gospodarstwie demonstracyjnym

Dzięki dobrej współpracy Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Wągrowcu z firmą RAPOOL Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) i panem Andrzejem Torzewskim, 7 czerwca odbyło się spotkanie pod hasłem „Wągrowiecki Dzień Rzepaku”. W spotkaniu uczestniczyło około 90 rolników, głównie z powiatu wągrowieckiego, którzy zajmują się uprawą rzepaku ozimego i pszenicy ozimej.

Widok od góry na dłonie trzymające ziarna, które układają się w kształt serca.

Materiał siewny – coraz mniej czasu na składanie wniosków

Do 25 czerwca 2022 roku można ubiegać się o przyznanie dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. Wsparcie ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie. W tym naborze do wykazu gatunków roślin uprawnych, do których przysługuje dofinansowanie, dodano pszenicę orkisz.

Grafika ilustracyjna przedstawia sześć rąk, z których każda trzyma następną tworząc sześciokąt.

Tworzenie grup i organizacji producentów – nabór mija 17 czerwca

Tylko do 17 czerwca 2022 roku w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa można starać się o wsparcie na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” finansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Pole kukurydzy. Po prawej stronie rośnie plon wysokiej kukurydzy, a po lewej jest ściernisko.

Uprawa kukurydzy - korzyści i zagrożenia

Uprawa kukurydzy w Polsce cieszy się dużą popularnością. Roślina ta może być użytkowana na wiele sposobów i stanowi istotny składnik w żywieniu zwierząt. Na prawidłową jej uprawę ma wpływ wiele czynników, takich jak nawożenie, termin siewu czy ochrona przed szkodnikami.

Zbliżenie na zielone liście rosnącego ziemniaka.

Organizmy kwarantannowe występujące w uprawie ziemniaka

Choć z roku na rok maleje powierzchnia uprawy ziemniaka w naszym kraju, to dla jego pozostałych producentów temat organizmów kwarantannowych nadal stanowi sprawę najwyższej wagi. Wiedza z zakresu prawidłowego rozpoznawania patogenów powinna być regularnie odświeżana.

Zbliżenie na kłosy zielonej pszenicy.

Dotowane ubezpieczenie upraw

Rolnictwo od wieków jest niezaprzeczalnie powiązane z warunkami naturalnymi i otoczeniem, w którym odbywa się produkcja rolnicza. Ze względu na swój charakter oraz specyfikę funkcjonowania, gospodarstwa rolne, zarówno te małe, jak i wielkopowierzchniowe są szczególnie narażone na zagrożenia związane z działaniem sił natury, nad którymi człowiek nie ma kontroli.

Na zewnętrznym wybiegu widać dwa białe prosięta, które stoją przy płocie z kratą.

Ruszył nabór wniosków o wsparcie dla producentów trzody chlewnej

Producenci trzody chlewnej, którzy na skutek wystąpienia afrykańskiego pomoru świń (ASF) zaprzestali produkcji w związku z zakazem utrzymywania świń lub ich wprowadzania do gospodarstwa, mogą ubiegać się o pomoc.