Zbliżenie na dziko rosnącą łąkę. Widać żółte i fioletowe kwiaty.

Łąka kwietna zamiast trawnika

W wielu regionach i siedliskach odnotowuje się masowe spadki różnorodności biologicznej i biomasy owadów. Na terenach miejskich tworzenie łąk z rodzimych gatunków dzikich kwiatów jest jednym z ostatnio wprowadzanych rozwiązań tego problemu, również ze względu na obniżanie kosztów utrzymania miejskich terenów zielonych.

W środowisku miejskim, zakładanie wieloletnich łąk kwietnych w miejsce często koszonych trawników jest jednym z najważniejszych działań mających na celu promowania rodzimej flory i wzbogacanie różnorodności biologicznej. Oprócz tego stanowią one obszar kompensacji i wartościowy element krajobrazu - poprawiają wilgotności gleby i jej właściwości.

Wymagania łąki

Łąki kwietne dobrze sprawdzają się w trudnych warunkach i nie mają dużych wymagań. Warto wiedzieć, które gatunki kwiatów będą dobrze rosły w określonych miejscach.

Na obszarach o wyższej wilgotności warto posiać: bodziszek łąkowy, koniczynę białoróżową, firletkę poszarpaną, krwawnicę pospolitą, miętę polną, niezapominajkę błotną, rdest wężownik, rzeżuchę łąkową, złocień właściwy, żywokost lekarski.

Na średnio wilgotnych łąkach najlepiej urosną: chaber łąkowy, koniczyna biała i czerwona, łubin trwały, mak polny, wiesiołek czworokątny, nachyłek lancetowaty, wyka kosmata.

Natomiast w suchych miejscach warto postawić na: dziurawiec, dzwonek okrągłolistny i rozpierzchły, goździk kropkowany i piaskowy, macierzanka, gipsówka, rogownica polna czy szałwia łąkowa.

Warto sięgać po mieszanki atrakcyjne dla owadów zapylających (koniczyna łąkowa, chabry i tak dalej), gatunki przystosowane do warunków środowiskowych (gatunki rodzime) oraz gatunki roślin znoszące wielokrotne koszenie.

Należy pamietać o unikaniu stosowania gatunków inwazyjnych!

Zalety pasów kwietnych:

  • oszczędność ekonomiczna (nie trzeba ich kosić, nawozić i podlewać),
  • to świetne miejsce schronienia/rozrodu i źródło pokarmu (nektar, pyłek, wydzieliny roślinne) dla wielu gatunków,
  • zatrzymują wody opadowe i hamują szybki spływ powierzchniowy,
  • zapobiegają utracie próchnicy z gleby, wpływając pozytywnie na jej powstawanie,
  • zwiększona różnorodność biologiczna wpływa dodatnio także na inne grupy zwierząt, między innymi płazy, gady, ptaki.

Istnieją jednak możliwości ograniczenia pasów łąk kwietnych, takie jak rozprzestrzenianie się gatunków obcych/inwazyjnych, uszkodzenia przymrozkowe. Roślinność pasów kwietnych może być również żywicielem pośrednim wielu chorób roślin.

Donata Kubacka