Słoneczny dzień. Na polu obok uprawy stoi grupa osób. Przy tłumie stoi flaga z nazwą firmy. Na horyzoncie widać domy.

Wągrowiecki Dzień Rzepaku w gospodarstwie demonstracyjnym

Dzięki dobrej współpracy Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Wągrowcu z firmą RAPOOL Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) i panem Andrzejem Torzewskim, 7 czerwca odbyło się spotkanie pod hasłem „Wągrowiecki Dzień Rzepaku”. W spotkaniu uczestniczyło około 90 rolników, głównie z powiatu wągrowieckiego, którzy zajmują się uprawą rzepaku ozimego i pszenicy ozimej.

Spotkanie odbyło się w miejscowości Łaziska, w gospodarstwie pana Andrzeja Torzewskiego, które wchodzi w skład sieci Gospodarstw Demonstracyjnych współpracujących z Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Panu Andrzejowi w prowadzeniu gospodarstwa pomaga syn Sławomir, który monitoruje uprawy i wykonuje większość prac polowych.

Pokazy na poletkach demonstracyjnych, eDWIN oraz konkursy

Tegoroczna impreza podzielona została na dwie części, z których pierwsza - polowa - polegała na przeglądzie kolekcji odmian rzepaku ozimego. W skład zaprezentowanej rolnikom kolekcji weszły odmiany sprawdzone, które są już na rynku, a także zupełne nowości, które w sprzedaży będą dostępne od 2023 roku.

Rolnicy mogli podziwiać miedzy innymi odmiany rzepaku przeznaczone do uprawy w trudniejszych warunkach - na słabszych glebach z mniejszą ilością wody, odmiany charakteryzujące się odpornością na kiłę kapustnych i wirusa żółtaczki rzepy a także odmiany wykazujące większą odporność na mróz oraz na wyleganie. Zaprezentowane zostały między innymi odmiany: Romeo F1, Jurek F1, Atora F1, Temptation F1, Duke F1.

W trakcie przeglądu poletek, omówione zostały walory poszczególnych odmian oraz zabiegi agrotechniczne, jakie zostały wykonane na plantacji. Na przygotowanych poletkach demonstracyjnych uczestnicy spotkania mogli się także zapoznać się z nowościami odmianowymi pszenicy ozimej i pszenżyta ozimego.

W tej części rolnicy najwięcej pytań mieli do przedstawiciela reprezentującego firmę INNVIGO sp. z o.o.. Rolnicy pytali przede wszystkim o zagrożenia na jakie narażone są uprawy rzepaku ozimego w zależności od przebiegu warunków pogodowych, a także o progi szkodliwości i liczebność szkodników, które wpływają na możliwość zastosowania zabiegów chemicznych oraz o sposoby monitorowania zagrożeń.

Grupa ludzi stoi na trawie przed niebieskimi namiotami. Obok namiotów jest roll-up Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Obok stoją flagi promocyjne firm.

Na trawie stoją czerwone ciągniki. Do jednego z nich jest przyczepiona maszyna rolnicza. Za ciągnikiem jest flaga firmy.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się też oferta łatwo przyswajalnego nawozu wytwarzanego z naturalnego minerału przygotowanego przez koncern ICL Polska sp. z o.o.. Nawóz zawierający w swoim składzie: siarkę, potas, magnez i wapń może być stosowany samodzielnie lub jako dodatek do nawozów wieloskładnikowych. Charakteryzuje się on niską zawartością chlorków i jest bezpieczny dla upraw. Uczestnicy spotkania zgodnie mówili, że szukają nowych rozwiązań, które dają wyższą jakoś uprawianych roślin.

W drugiej części imprezy na prośbę rolników został omówiony przez doradcę Łukasza Kowalskiego temat związany z projektem eDWIN, którego pomysłodawcą i liderem jest Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Rolnicy pytali również o usługę Wirtualne Gospodarstwo i jakie możliwości daje pobranie tej aplikacji. Zgromadzeni wyrazili zainteresowanie i chęć uczestnictwa w szkoleniach z tego tematu, które będą realizowane przez doradców z Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu w okresie jesiennym tego roku.

Po krótkim wykładzie odbyły się liczne konkursy, podczas których uczestnicy spotkania otrzymali nagrody i różnego rodzaju gadżety reklamowe ufundowane przez firmy i instytucje uczestniczące w tej imprezie (RAPOOL Polska sp. z o.o., INNVIGO sp. z o.o., ICL Polska sp. z o.o., Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, Wielkopolska Izba Rolnicza).

W konkursie na najmłodszego uczestnika tegorocznego „Wągrowieckiego Dnia Rzepaku” nagrody ufundowane przez WODR w Poznaniu otrzymał Igor Torzewski – wnuk pana Andrzeja, właściciela gospodarstwa i gospodarza imprezy.

Po wymianie poglądów i doświadczeń na uczestników spotkania czekał obfity poczęstunek przygotowany przez firmę cateringową a także możliwość obejrzenia sprzętu rolniczego zaprezentowanego przez firmę EUROMASZ.

Rolnicy biorący udział w imprezie byli z niej bardzo zadowoleni i wyrazili chęć dalszej współpracy w przyszłości.

Tekst: Łukasz Kowalski

Zdjęcia: Łukasz Kowalski, Paweł Bydałek