Poletka demonstracyjne oraz siedziba Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego nr 2 w Sielinku widoczne z lotu ptaka.

Innowacyjne i nowoczesne rolnictwo. Sieć Gospodarstw Demonstracyjnych obchodzi 10-lecie istnienia

Prawie 100 nowoczesnych gospodarstw, wdrażających innowacyjne technologie, które mogłyby być przykładem do naśladowania dla innych rolników. Co jeszcze je łączy? Wszystkie należą do Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych, która została założona przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. W 2022 roku sieć obchodzi 10-lecie istnienia.

– W Wielkopolsce dobra praca przynosi efekty także dzięki pomysłom i innowacjom wprowadzanym przez gospodarstwa demonstracyjne. Nie wyobrażam sobie dalszej działalności WODR oraz rozwoju wielkopolskiego rolnictwa bez współpracy z gospodarstwami demonstracyjnymi – mówi Jacek Sommerfeld, dyrektor Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

Sieć Gospodarstw Demonstracyjnych to przykład dobrego rozwoju

Wielkopolskie rolnictwo od lat prężnie się rozwija, co jest możliwe dzięki coraz większej świadomości rolników na temat znaczenia nowoczesnych technologii oraz innowacji w gospodarstwach. W Wielkopolsce nie brakuje rolników, którzy odważnie wdrażają nowoczesne rozwiązania w swojej pracy, zaś ich gospodarstwa mogą być wzorem dla innych.

Dlatego też w 2012 roku Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu postanowił utworzyć Sieć Gospodarstw Demonstracyjnych, która skupia gospodarstwa stanowiące przykład prawidłowego rozwoju i odpowiedniego wykorzystania nowoczesnej technologii. Sieć ma przyczyniać się do upowszechniania dobrych praktyk rolniczych oraz produkcyjnych. Aktualnie należy do niej prawie 100 gospodarstw z regionu.

Słoneczny dzień. Ciągnik rolniczy z przyczepą stoi na placu przed biogazownią.

Zielone beczki stoją w środku pomieszczenia.

Do sieci należą różnorodne podmioty związane z rolnictwem, takie jak spółki Skarbu Państwa, instytuty i uczelnie, gospodarstwa należące do WODR czy osoby prywatne. W sieci znajdują się gospodarstwa o bardzo zróżnicowanym profilu produkcji.

Są to zarówno gospodarstwa zajmujące się produkcją zwierzęcą (hodowla bydła mlecznego i mięsnego, trzody chlewnej, koni czy brojlerów kurzych), roślinną (dominują przede wszystkim zboża konsumpcyjne i paszowe, kukurydza, buraki cukrowe i ziemniaki), jak i gospodarstwa rybackie, sadownicze, agroturystyczne, ekologiczne czy gospodarstwa zajmujące się produkcją roślin cebulowych i ozdobnych kwiatów.

– Tworząc Sieć Gospodarstw Demonstracyjnych staraliśmy się racjonalnie wybrać gospodarstwa pod względem profilu produkcji. Warto podkreślić, że w każdym powiecie Wielkopolski można znaleźć gospodarstwa należące do sieci, co pokazuje, że wielkopolskie rolnictwo prężnie się rozwija w całym województwie – wyjaśnia Jacek Sommerfeld.

Szkolenia, pokazy, testy czy praktyki. Tak działa Sieć Gospodarstw Demonstracyjnych

W gospodarstwach demonstracyjnych odbywają się szkolenia, demonstracje czy pokazy dla rolników, którzy na żywo mogą zapoznać się z wieloma aspektami codziennej pracy. 

– Sieć Gospodarstw Demonstracyjnych pełni bardzo istotną rolę w zakresie upowszechniania wiedzy dotyczącej dobrych praktyk rolniczych i innowacyjnych rozwiązań – nie ma wątpliwości Jacek Sommerfeld.

I dodaje: – Gospodarstwa demonstracyjne prezentują najwyższy poziom produkcji rolniczej, wykorzystują nowoczesne technologie, co w połączeniu z bardzo dobrą organizacją pracy przynosi wysokie efekty ekonomiczne.

Dość napisać, że do tej pory w ramach współpracy z gospodarstwami demonstracyjnymi zrealizowano między innymi:

  • konferencje tematyczne związane z wdrażaniem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020,
  • warsztaty tematyczne związane z transferem innowacji wiedzy z nauki do praktyki rolniczej,
  • przekazanie stacji meteorologicznych,
  • wizyty studyjne w gospodarstwach dla rolników z zagranicy,
  • wybór kandydatów spośród gospodarstw demonstracyjnych do konkursu „Wielkopolski Rolnik Roku”, który był organizowany przez dziennik Głos Wielkopolski, - praktyki dla studentów,
  • pokazy na temat innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie, jak na przykład racjonalne nawożenie roślin z wykorzystaniem N-Testera,
  • testy aplikacji i platformy doradczej eDWIN.

Młody mężczyzna - Karol Janas - stoi przed przyczepą, na której znajduje się zbiornik.

10 lat Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych

Rok 2022 jest wyjątkowy dla Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych z uwagi na przypadające wtedy 10-lecie istnienia.

– Chcielibyśmy w szczególny sposób uczcić tę wyjątkową rocznicę. Doceniamy niezwykłą rolę i znaczenie gospodarstw demonstracyjnych, dlatego mam nadzieję, że będziemy mogli osobiście podziękować gospodarzom za współpracę z WODR oraz trud, który wkładają w codzienną pracę – mówi Jacek Sommerfeld.

Pochmurny dzień. Na zdjęciu z bliska widoczne są kolby kukurydzy rosnące na polu.

Ponadto, doceniając znaczenie gospodarstwa demonstracyjnych, będziemy starali się przybliżać w Poradniku Gospodarskim oraz na stronie internetowej WODR poszczególne gospodarstwa przedstawiając ich historię i drogę do sukcesu.

W szklarni, w czarnej skrzynce leżą pomidory. Nad nimi ciągną się pnącza, na których rosną pomidory.