Na białym tle widnieją cztery logotypy: Unii Europejskiej, Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja pod nazwą "Gala Gospodarstw Demonstracyjnych" mająca na celu kontynuację sieciowania wielkopolskich Gospodarstw Demonstracyjnych oraz wsparcie transferu wiedzy z nauki do praktyki współfinasowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 


Wnętrze sali bankietowej. Uczestnicy gali stoją i pozują do wspólnego zdjęcia.

10 lat Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego!

Dwudniowa konferencja z wykładami na temat biologicznych metod ochrony roślin, dobrostanu krów czy rolnictwa przyszłości, wizyta oraz zwiedzanie muzeum rolnictwa w Szreniawie, uroczysta gala z podziękowaniami dla gospdoarstw współpracujących z WODR - tak przebiegały obchody 10-lecia istnienia Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, które miały miejsce w dniach 8-9 września.

Sieć umożliwia dalszy rozwój wielkopolskiego rolnictwa

Sieć Gospodarstw Demonstracyjnych WODR została utworzona w 2012 roku. Aktualnie należy do niej prawie 100 najnowocześniejszych i najbardziej innowacyjnych gospodarstw z Wielkopolski o różnorodnym profilu działalności.

- Ideą utworzenia Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych, było skupienie gospodarstw rolnych, otwartych na nowoczesne rozwiązania w technologii produkcji rolniczej, które chętnie i odważnie wdrażają je we własnych gospodarstwach oraz stanowią wzór dla pozostałych producentów rolnych - mówił Jacek Sommerfeld, dyrektor Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu podczas uroczystej gali, na której wręczono nagrody dla wszystkich gospodarstw wchodzących w skład Sieci.

I dodawał: - Chciałbym podziękować wszystkim rolnikom, którzy zdecydowani się na współpracę z nami i dołączenie do Sieci. Dzięki Państwa otwartości oraz zaangażowaniu możliwy jest dalszy rozwój wielkopolskiego rolnictwa oraz upowszechnianie dobrych praktyk rolniczych.

Dyrektor Jacek Sommerfeld przemawia przez mikrofon na tle ścianki reklamowej.

Dyrektor WODR podkreślał również, że to właśnie dzięki Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych możliwe jest praktyczne wykorzystanie wiedzy naukowej w rolnictwie. - Rolą Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu jest upowszechnianie dobrych praktyk rolniczych oraz ułatwianie transferu wiedzy pomiędzy nauką a praktyką. Co ważne rolą WODR jest również transfer wiedzy pomiędzy bardziej rozwiniętymi gospodarstwami rolnymi, a słabszymi podmiotami w zakresie możliwości wdrożenia nowoczesnych technik i technologii rolniczych dostępnych na rynku. Te zadania są możliwe do realizacji właśnie dzięki Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych - mówił Jacek Sommerfeld.

Kobieta i mężczyzna przyjmują dyplom i gratulacje od dyrektora Jacka Sommerfelda.
Młoda kobieta odbiera dyplom z rąk dyrektora Jacka Sommerfelda

Podczas uroczystej gali zostały także wręczone nagrody dla najlepszych doradców rolniczych z Wielkopolski w ramach wojewódzkiego etapu konkursu "Doradca Roku". Zwycięzcą etapu wojewódzkiego została Dorota Piękna-Paterczyk, doradczyni WODR z powiatu pleszewskiego, która zostanie zgłoszona do etapu ogólnopolskiego. Drugie i trzecie miejsce zajęły również doradczynie WODR: Magdalena Stachowiak oraz Beata Mączyńska.

Trzy osoby stoją przed ścianką. W środku dyrektor Jacek Sommerfeld, po lewej stronie Dorota Piękna-Paterczyk, a po prawej Beata Mączyńska

Rolnictwo przyszłości i ochrona roślin

Uroczysta gala była jednym z kilku punków dwudniowych obchodów 10-lecia Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych. Przez dwa dni zaproszeni rolnicy oraz doradcy WODR mogli wysłuchać różnorodnych wykładów na następujące tematy:

  • Biologiczne metody ochrony roślin,
  • MASTITIS - przyczyny, choroby i zapobieganie,
  • Dobrostan i sygnały krów,
  • Rolnictwo przyszłości,
  • Biologiczne metody walki z omacnicą prosowianką,
  • Rolnictwo 4.0.

Grupa kilkudziesięciu osób widoczna od tyłu siedzi na krzesłach i słucha wykładu

Mężczyzna w średnim wieku, Waldemar Krzymowski, prowadzi wykład
Młody mężczyzna, doktor Stanisłw Świtek, prowadzi wykład

Odwiedziny muzeum rolnictwa w Szreniawie

Jednym z punktów obchodów była również wizyta w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, czyli jednostki, która od wielu lat na różnych polach współpracuje z Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

Podczas wizyty w muzeum odwiedzający mieli okazję pogłebić swoją wiedzę na temat tego, jak w przeszłości wyglądało rolnictwo.

Grupa kilku osób ogląda starą maszynę rolniczą w muzeum w Szreniawie

 

Wnętrze pomieszczenia. Na pierwszym planie widać starą maszynę rolniczą. W tle widoczne są inne stare maszyny.

 

Uśmiechnięty mężczyzna w średnim wieku korzysta ze starej maszyny rolniczej

 

Kilkadziesiąt osób pozuje do zdjęcia grupowego przed starą maszyną w muzeum w Szreniawie.

Tekst i zdjęcia: Norbert Kowalski