Zbliżenie na koszyczki z różnymi odmianami czereśni.

Dzień Otwartych Drzwi w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach

Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy w Skierniewicach po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią zorganizował w dniu 22 czerwca 2022 roku Dzień Otwartych Drzwi. Organizatorzy przygotowali dla uczestników wykłady, panele dyskusyjne, zwiedzanie kolekcji roślin uprawnych.

Istniała możliwość zapoznania się z badaniami prowadzonymi w zakładach naukowych oraz porozmawiania z pracownikami Instytutu. W trakcie prowadzonych wykładów słuchacze mogli zapoznać się z prowadzonymi doświadczeniami, w których wdrażane są nowości technologiczne, odmianowe i nowe metody produkcyjne. Wszystko po to, aby popularyzować podjęte działania w myśl zasady nauka-praktyce, które prowadzone są w zakładach naukowych IO-PIB w Skierniewicach.

Kolekcje odmian i nowe technologie

Można było zobaczyć winnice i szereg innych doświadczeń prowadzonych przez pracowników naukowych. Pięknie prezentowała się kolekcja różana, która obejmuje obecnie 224 taksony. W kolekcji znajdują się odmiany róż wchodzące w skład wielu grup ogrodowych. Niezwykle uroczo prezentowały się róże wielkokwiatowe, rabatowe, okrywowe, pnące i parkowe. Instytut Ogrodnictwa gromadzeniem odmian i gatunków róż zajął się od 1982 roku a w 1996 roku taksony zostały włączone do Zasobów Genowych Roślin oraz Krajowego Centrum Roślinnych Zasobów Genowych.

Tym razem uczestnicy wydarzenia nie spotkali się w sadach w Dąbrowicach lecz na terenie nowoczesnego kompleksu przy ulicy Rybickiego. Miejsce spotkania nie było przypadkowe. To właśnie tutaj znajdują się dwie najnowsze inwestycje Instytutu, a mianowicie Centrum Przetwórstwa Produktów Ogrodniczych i Regionalne Centrum Bioróżnorodności Ogrodniczej. Obiekty powstały dzięki wsparciu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020.

Zbliżenie na krzew z różami w kolorze brudnego różu.

Przy taśmie produkcyjnej stoją osoby w ochronnych strojach. Na taśmie leżą jabłka.

Uczestniczący w wydarzeniu goście mogli obejrzeć powstałe budynki i zapoznać się z ich przeznaczeniem. Centrum Przetwórstwa Produktów Ogrodniczych to nowocześnie zaprojektowany obiekt, który pełni funkcje badawczo-rozwojowe ukierunkowane na prowadzenie badań i kreowanie innowacji w projektowaniu produktów żywnościowych na bazie owoców i warzyw z wykorzystaniem aktualnych i perspektywicznych technologii gwarantujących wysoką jakość i bezpieczeństwo. Wizytujący mogli zaznajomić się z procesami produkcyjnymi opartymi o najnowsze techniki przetwórcze, czyli jak pracuje na przykład linia do mycia owoców i warzyw w technologii bubble wash, jak pakuje pakowaczka typu Doy-pack lub odbywa się suszenie promiennikowe. Park maszynowy i technologiczny znajdujący się w pomieszczeniach umożliwia prowadzenie prac nad zwiększeniem asortymentu smoothie, dżemów i soków NFC.

Drugim nowoczesnym obiektem znajdującym się terenie Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach jest Regionalne Centrum Bioróżnorodności Ogrodniczej. Jego zadaniem jest prowadzenie kolekcji aktywnej zasobów genowych roślin ogrodniczych oraz współpraca z instytucjami regionu łódzkiego w zakresie ochrony ex situ różnorodności biologicznej. W trakcie zwiedzania można było zobaczyć bank nasion kolekcji aktywnej roślin ogrodniczych, pomieszczenia technologiczne do czyszczenia i suszenia nasion przeznaczonych do przechowywania oraz laboratorium kiełkowania nasion. Przechowywane w RCBO i cały czas gromadzone nasiona stworzą nie tylko trwałą rezerwę genetyczną, ale wykorzystywane będą do odtwarzania i zwiększania liczebności zanikających (zagrożonych wyginięciem) populacji.

Warto zaznaczyć, że Dzień Otwartych Drzwi Instytutu Ogrodnictwa – PIB był wydarzeniem towarzyszącym Krajowym Dniom Pola Poświętne 2022.

Tekst i zdjęcia: Dorota Piękna-Paterczyk