Operacja „Projekt edukacyjny dla KGW oraz Kreatorów Przedsiębiorczości Wiejskiej (KPW)" współfinansowana jest przez „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2022-2023.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Młoda kobieta w ludowym stroju stoi na polu między uprawami. W ręku trzyma kłosy zboża.

Bezpłatne szkolenia on-line dla Kół Gospodyń Wiejskich

Obserwatorium Rozwoju i Dziedzictwa Kulturowego Regionów, które działa przy Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie realizuje operację „Projekt edukacyjny dla KGW oraz Kreatorów Przedsiębiorczości Wiejskiej”. W ramach operacji zaplanowane są bezpłatne szkolenia on-line dla członkiń i członków Kół Gospodyń Wiejskich. O kwalifikacji na szkolenia decyduje wiek oraz kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo mają osoby do 35. roku życia.

Osoby chętne do wzięcia udziału w szkoleniach muszą wypełnić kwestionariusz rekrutacyjny na stronie internetowej poświęconej rejestracji na wydarzenie.

Rekrutacja trwa do 20 sierpnia 2022 roku do godziny 20.

W pierwszym etapie, już we wrześniu 2022 roku, będą odbywać się szkolenia z zakresu: „Wzmacnianie potencjału KGW poprzez zaangażowanie w partnerstwa międzysektorowe”, które obejmują moduły:

  • Moduł 1: sieciowanie i klastrowanie - tematem tego szkolenia będzie tworzenie sieci, partnerstw i klastrów w celu rozwijania współpracy społeczno-gospodarczej organizacji działających na obszarach wiejskich, głównie KGW. Zagadnienia te zostaną przedstawione pod kątem uwarunkowań prawnych, ekonomicznych, organizacyjnych i efektywnego zarządzania. Pokazane zostanę cele, jak również korzyści i sposoby podejmowania skutecznych przedsięwzięć partnerskich. Podane zostaną przykłady inicjatyw w tym zakresie.
  • Moduł 2: komunikacja interpersonalna,
  • Moduł 3: produkcja i przetwórstwo,
  • Moduł 4: e-commerce (handel internetowy, handel elektroniczny).

Więcej informacji na temat projektu znajduje się na stronie internetowej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Plakat zachęcający do udziału w szkoleniach dla Kół Gospodyń Wiejskich. Na plakacie są wszystkie informacje o szkoleniach oraz zdjęcie kobiety w stroju ludowym.

Tekst: Aldona Jankowska

Zdjęcia: Pixabay