Zbliżenie na widły maszyny rolniczej jadącej po polu.

Bezpieczeństwo dzieci w gospodarstwie rolnym

Choć do wakacji – okresu, w którym dochodzi do największej liczby wypadków z udziałem dzieci – wciąż daleko, o bezpieczeństwo dzieci w gospodarstwie rolnym trzeba dbać przez cały rok.

Należy pamiętać, że w gospodarstwie rolnym może występować szereg potencjalnych zagrożeń związanych między innymi z obsługą pojazdów, maszyn i urządzeń, jak również zagrożeń towarzyszących obsłudze zwierząt gospodarskich czy w trakcie wykonywania prac polowych.

Organizując prace w gospodarstwie rolnym, należy mieć na względzie bezpieczeństwo nie tylko osób, które te prace wykonują na co dzień, ale również bezpieczeństwo wszystkich osób przebywających na terenie gospodarstwa – mieszkających w nim dzieci lub zaproszonych gości. Dobrą praktyką jest oddzielenie części mieszkalnej i rekreacyjnej od części produkcyjnej na przykład ogrodzeniem z zamykaną furtką. Pozwoli to znacznie ograniczyć ryzyko nagłego wtargnięcia dzieci chociażby pod koła przejeżdżającego ciągnika.

Wszystkie zbiorniki, kanały, studzienki powinny zostać zabezpieczone barierami ochronnymi lub pokrywami, a zbiorniki na gnojowicę czy szambo powinny być ogrodzone i zamykane na klucz.

Zwierzęta

Praca ze zwierzętami jest szczególnym rodzajem pracy w gospodarstwie. Każdorazowo mamy do czynienia z żywymi istotami, które mogą prezentować różne temperamenty. Zauważalne różnice mogą występować nawet w obrębie tej samej grupy technologicznej. By minimalizować ryzyko, należy pamiętać, że czynnościami związanymi z obsługą zwierząt powinny zajmować się osoby dorosłe, zdrowe, w dobrej kondycji fizycznej oraz łagodnie nastawione do zwierząt. Dzieciom nie należy powierzać prac związanych z przepędzaniem zwierząt.

Nie wolno płoszyć zwierząt (gwałtowne ruchy, niepokojące dźwięki, podchodzenie w sposób niezauważalny) ani zachowywać się agresywnie. Wystraszone zwierzę może wyrządzić krzywdę osobom znajdującym się w najbliższym otoczeniu. Wiele zwierząt gospodarskich to zwierzęta stadne (bydło, konie), dlatego by czuły się bezpiecznie i spokojnie, potrzebują towarzystwa innych zwierząt.

Ciągniki i maszyny rolnicze

Ciągniki i maszyny rolnicze samojezdne mogą być obsługiwane jedynie przez osoby, które posiadają niezbędne uprawnienia i kwalifikacje w zakresie ich obsługi oraz odbyły szkolenia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP).

Przed podjęciem pracy z wykorzystaniem ciągników i maszyn każdorazowo należy upewnić się, czy w pobliżu nie przebywają się dzieci, które niespodziewanie mogą znaleźć się w strefie pracy maszyn. Dużym niebezpieczeństwem dla dzieci są różnego rodzaju prace powiązane z obsługą stacjonarnych maszyn, które znajdują się w gospodarstwie, takich jak śrutowniki, rozdrabniacze, sieczkarnie, gniotowniki. Dlatego musimy pamiętać, by w czasie korzystania z nich, dzieci przebywały w bezpiecznej odległości. Obowiązkowo również należy zadbać o właściwe zabezpieczanie maszyn, z których aktualnie nie korzystamy, by uniknąć ich przypadkowego uruchomienia przez dzieci.

Substancje chemiczne. Nawozy i środki ochrony roślin

Bezwzględnie należy chronić dzieci i młodzież przed dostępem do stosowanych w gospodarstwie rolnym substancji chemicznych, w tym w szczególności chemicznych środków ochrony roślin, substancji żrących, nawozów (w tym wapna palonego) i rozpuszczalników. Kontakt z takimi substancjami naraża dzieci na dotkliwe poparzenia, zatrucia lub wywołanie pożaru.

Dzieciom już od najmłodszych lat należy pokazywać możliwe czyhające na nich w gospodarstwie niebezpieczeństwa. Bądźmy cierpliwi w tłumaczeniu – jeżeli dokładnie wyjaśnimy dlaczego dane zachowanie jest dla nich niebezpieczne, być może nie będą chciały sprawdzić tego „na własną rękę”.

Weźmy sobie do serc powiedzenie „lepiej zapobiegać, niż leczyć” – ponieważ skutki nieszczęśliwych wypadków niekiedy mogą być nieodwracalne…

Ewelina Zagozda