Na zdjęciu stojące bydło na łące podczas wypasu

Polska wołowina 2022

Zakończyły się ramy czasowe strategii „Polska wołowina 2022”, która opisuje kluczowe wyzwania dla branży wołowej. Konieczne jest przygotowanie nowej strategii „Polska wołowina 2030”. W ślad za Przewodniczącym Rady Sektora Wołowiny Jerzym Wierzbickim oraz Wiceprzewodniczącym Zespołu ds. Stabilizacji Rynku Wołowego Porozumienia Rolniczego Jackiem Zarzeckim przekazujemy informacje na temat zakończonego projektu oraz założeń nowego.

Materiały do pobrania

Załączniki: