Dwa konie na łące schylają się i jedzą trawę.

Informacje dotyczące systemu identyfikacji i rejestracji koniowatych

Zgodnie z nowymi przepisami, prowadzenie centralnej bazy danych obejmującej między innymi koniowate, zostało powierzone Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dokonywanie opisu koniowatego oraz wydawanie dokumentu identyfikacyjnego koniowatego pozostają w kompetencjach związków hodowców koni, podmiotów uznanych do prowadzenia odpowiednich ksiąg hodowlanych, które będą przekazywały dane o dokumencie identyfikacyjnym do komputerowej bazy danych prowadzonej przez ARiMR.

Szczegółowe informacje wraz z załącznikami są dostępne na stronie Polskiego Związku Hodowców Koni.