Na ściernisku stoi przyczepa z gnojowicą.

Wiosenne nawożenie azotem

Odpowiednio wykonane nawożenie wiosną ma ogromny wpływ na zdrowie i kondycję roślin, a także na wielkość i jakość plonu. Szczególnego znaczenia nabiera dostarczenie w tym okresie azotu, lecz nie jest to jedyny pierwiastek potrzebny roślinom na początku okresu wegetacji.

Wojna wywołana atakiem Rosji na Ukrainę wpłynęła na sektor rolniczy w Polsce i produkcję nawozów mineralnych. Efektem obecnej sytuacji jest znaczny wzrost cen nawozów oraz niepewność dostaw. Ceny nawozów mineralnych biją kolejne rekordy cenowe, a wielu rolników ogranicza ich stosowanie ze względu na rachunek ekonomiczny.

Naturalne nawożenie azotem

Azot to dziś jeden z najdroższych składników pokarmowych. Wielu rolników rozważa, w jakim stopniu można go zastąpić azotem pochodzącym z nawozów naturalnych. Szczególnego znaczenia nabiera właściwe gospodarowanie azotem, który jest na przykład w glebie, a także tym, który zasymilują gatunki bobowate oraz rośliny poplonowe.

Korzyści wynikające z uprawy tych poplonów to:

  • wzbogacanie gleby w składniki pokarmowe z rozkładu resztek pożniwnych lub przyoranej całej masy zielonej,
  • zacienienie gleby, poprawiając jej życie biologiczne przy jednoczesnym działaniu odchwaszczającym,
  • zwiększenie biologiczne aktywności i żyzności gleby poprzez działanie strukturotwórcze uprawianych roślin,
  • wzbogacenie gleby w azot z racji współżycia roślin motylkowych i strączkowych z bakteriami brodawkowymi, wiążącymi ten pierwiastek z powietrza,
  • przechowywanie nadmiaru azotu w okresie jesiennym oraz ograniczenie jego przenikania do wód podziemnych, chroniąc je przed zanieczyszczeniem,
  • ograniczenie wpływu erozji wodnej i wietrznej w przypadku pozostawienia ich w zasiewach mulczujących powierzchnię gleby na okres zimy.
Zbliżenie na zielone rośliny rosnące na polu.

Na polu jedzie ciągnik z maszyną do orki ziemi.

Nawozy naturalne to kolejne cenne źródło azotu. Należy je zagospodarować efektywnie, aby wykorzystać zawarte w nich składniki pokarmowe i zminimalizować straty. Nawozy te są również cennym źródłem materii organicznej, niezbędnej do zapewnienia dobrej jakości gleby. Im wyższa zawartość materii organicznej w glebie, tym lepsza jej aktywność mikrobiologiczna, struktura i wyższa zdolność zatrzymywania wody. Nawozy zawierają większość składników niezbędnych dla prawidłowego wzrostu i odżywiania roślin. Są to zarówno makro- i mikroelementy, a ich dostępność w tych nawozach jest zróżnicowana. Wszystko zależy od tego, ile substancji organicznej zawiera dany nawóz. Przykładowo, jeśli obornik ma suchą masę (s.m.) 30%, to 80% z niej stanowi materia organiczna. Gnojowica natomiast, jeśli ma s.m. 6%, to 70% z niej stanowi materia organiczna. Gnojowica ma jednak tę przewagę, że działa bezpośrednio po zastosowaniu, a to dzięki zawartości azotu amonowego. Każdy z tych nawozów ma jednak także długofalowe działanie właśnie dzięki azotowi organicznemu, który uwalnia się stopniowo.

Racjonalne gospodarowanie nawozami naturalnymi to nie tylko terminy i dawki, kiedy i w jakim czasie je stosujemy. Terminy stosowania nawozów przedstawia poniższa tabela.

 Rodzaj gruntówNawozy azotowe mineralne i naturalne płynne Nawozy naturalne stałe 
 Grunty orne 1 marca - 20 października  1 marca - 31 października   
 Grunty orne na terenie gmin objętych wykazem stanowiącym załącznik numer 2 do Programu 1 marca - 15 października 
 Grunty orne na terenie gmin objętych wykazem stanowiącym załącznik numer 3 do Programu  1 marca - 25 października
 Uprawy trwałe 1 marca - 31 października    1 marca - 30 listopada   
 Uprawy wieloletnie
 Trwałe użytki zielone

Pogoda ma decydujące znaczenie. Opady, wiatr, temperatura, wilgotność powietrza czy ciśnienie atmosferyczne mają wpływ na wegetację roślin. Pogoda determinuje również wszystkie prace, które wykonujemy na polach – to od warunków atmosferycznych zależy bowiem, czy ich wykonanie będzie możliwe.

Sucha i mroźna aura w marcu spowodowała znaczne przesuszenie wierzchniej warstwy gleby. W takich warunkach nie widać właściwego efektu nawożenia nawozami mineralnymi. Rozwiązaniem może być nawożenie płynne.

W okresach suszy forma płynna działa szybciej niż nawozy granulowane. Bardzo dobrze sprawdzają się nawozy w postaci roztworu wodnego saletrzano-mocznikowego. Stosując równocześnie azot w kilku formach efekt będzie natychmiastowy, a zarazem długotrwały, przez co rośliny mogą pobierać azot przez cały okres wegetacyjny.

Tekst i zdjęcia: Paweł Stasiak