Ścieżka między rosnącą rzodkwią oleistą, która ma zielone łodygi i liście oraz białe kwiatki.

Uprawa rzodkwi oleistej

Rzodkiew oleista to roślina jara, jednoroczna lub dwuletnia, która najczęściej jest użytkowana jako nawóz zielony, pasza dla zwierząt lub międzyplon. Co prawda olej z jej nasion nie nadaje się do spożycia, ale może być przeznaczony do celów energetycznych. Rzodkiew ta nie ma dużych wymagań i pozytywnie oddziałuje na glebę, dlatego zalecana jest do uprawy jako poplon.

Poplony to rośliny uprawiane po zbiorze plonu głównego, użytkowane jesienią tego samego roku z przeznaczeniem na paszę lub przyoranie na zielony nawóz. Mogą być pozostawione na polu w postaci mulczu po ich ścięciu, zwałowaniu bądź też po zniszczeniu przez mróz. Poplony takie zwiększają żyzność gleby, dostarczają glebie składników mineralnych, głównie azotu oraz zwiększają biologiczną aktywność gleby.

Korzyści dla gleby:

  • spulchniają glebę,
  • sprzyjają rozwojowi mikroorganizmów,
  • przyczyniają się do wydobycia składników mineralnych z głębszych warstw gleby,
  • zapobiegają wypłukiwaniu składników odżywczych z gleby.

Rzodkiew oleista jest zwana chińską rośliną jarą. W dawnych czasach była ważnym gatunkiem oleistym, ale została wyparta przez rzepak, którego olej ma lepsze parametry. Rzodkiew oleista użytkowana jest na nasiona, jako zielony nawóz, paszę i jako międzyplon. Odporna jest na wiosenne przymrozki do – 4 stopni Celsjusza. Jest dobrym przedplonem dla większości upraw, ponieważ ma bardzo długi korzeń palowy, sięgający nawet do 1,5 metra. Ma dużą masę korzeniową, dlatego dobrze spulchnia glebę oraz ją napowietrza. Dobrze wykorzystuje składniki pokarmowe oraz wodę, chroni glebę przed erozją. Może być również uprawiana jako roślina fitosanitarna, ogranicza ilość mątwika w glebie.

W uprawie na nasiona, rzodkiew oleistą wysiewamy w marcu lub na początku kwietnia. Głębokość siewu to około 2 centymetry, ilość wysiewu 9-18 kilogramów na hektar. Nawożenie w czystym składniku: azot 60 kg/ha, fosfor 30-50 kg/ha i potas 60-100 kg/ha.

Uprawa na poplon wygląda nieco inaczej. Norma wysiewu jako poplonu wynosi 25-30 kg/ha. Cena za nasiona kształtuje się na poziomie 5-7 złotych za kilogram. Roślina ta szybko rośnie i bardzo dobrze zacienia glebę, co zmniejsza ryzyko masowego zachwaszczenia plantacji. Można ją wysiewać w mieszankach z gorczycą białą, facelią, wyką siewną oraz ze zbożami.

W Krajowym Rejestrze widnieje pięć odmian rzodkwi oleistej: Adagio, Colonel, Pegletta, Romesa, Siletta Nowa. W ostatnich latach w naszym rejonie, szczególnie w gospodarstwach produkujących ziemniaki jadalne, coraz częściej uprawiana jest rzodkiew oleista.

Andrzej Otto