Kostki gleby, ukazujące przekrój rosnącej pietruszki. Widać łodygi z liśćmi, a także korzenie.

Pobieranie wody przez system korzeniowy rośliny

Woda jest niezbędnym składnikiem do życia fauny oraz flory. W przypadku roślin nie tylko umożliwia im funkcjonowanie, ale też przyczynia się do ich wzrostu i nabierania jakości. Jedną z metod pobierania wody przez roślinę jest system korzeniowy.

Woda nie jest ani materiałem budulcowym ani pokarmem dla roślin, ale umożliwia rozwój rośliny. Odgrywa ważną rolę we wzroście całej rośliny, czyli w procesie wydłużania się komórek. Woda utracona w procesie transpiracji uzupełniana jest głównie z podłoża poprzez system korzeniowy. Roślina bezpośrednio korzysta z wody, między innymi z wody opadowej oraz rosy.

Wyróżniamy dwa mechanizmy pobierania wody. Pierwszy to czynny – jest zlokalizowany w korzeniach i wykorzystuje energię metaboliczną pochodzącą z procesu oddychania zachodzącego w żywych komórkach. Drugi mechanizm zwany jest biernym. Znajduje się w liściach, funkcjonuje na zasadzie zjawisk fizycznych i nie jest uzależniony od energii metabolicznej. System korzeniowy jest rozbudowanym organem podziemnym roślin, powiększającym się wraz z postępującym rozwojem roślin. Ściany komórkowe włośników są cienkie i łatwo przepuszczalne dla wody. Włośniki pokrywają młode części korzeni tuż za strefą wydłużenia. Po kilku dniach od ich powstania zanikają, ale równocześnie szybko pojawiają się na nawo powstałych częściach korzeni. Włośniki są tworami drobnymi, ale licznymi. Tworzą powierzchnię zbiorową, która jest powierzchnią chłonną.

Pobieranie wody przez system korzeniowy zależy od wielu czynników, takich jak:

  • zawartość wody i tlenu w glebie,
  • stężenie roztworu glebowego,
  • temperatury środowiska korzeniowego,
  • stężenia metali ciężkich oraz produktów rozpadu resztek roślinnych.

Woda pobierana przez rośliny potrzebna jest szczególnie wiosną, gdzie jej optymalna ilość determinuje odpowiedni wzrost, a później wpływa na kwitnienie oraz owocowanie.

Barbara Skrzypniak